!
Studiet har ikke opptak i 2020.

Psykisk helsearbeid – Kjeller

Videreutdanning

Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: Studiet har ikke opptak i 2019 og 2020.

  Opptakskrav:

  • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse- og sosialfag.
  • Minimum to års relevant yrkespraksis (direkte pasient-/brukerarbeid) etter fullført utdanning.

  Politiattest

  Du må legge fram en politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

 • Hva lærer du?

  Studiet er organisert i en fellesdel på 30 studiepoeng og en fordypning i psykososialt arbeid av tilsvarende omfang.

  Studiets fellesdel

  • Mennesker, psykiske lidelser og det sosiale miljø.
  • Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser.
  • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.

  Studiets fordypningsdel gir rom for fordypning i faglig fundament, praksisstudier og/eller faglig utviklingsarbeid.

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Videre på master?

  Etter å ha fullført denne videreutdanningen, kan du søke deg direkte inn i 3. studieår på masterstudiet i psykisk helsearbeid ved OsloMet.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema