!
Endring fra videreutdanning til master!

Videreutdanningen utgår, men erstattes på sikt av en spesialisering i psykomotorisk fysioterapi ved et nytt masterstudium som etter planen starter i 2021.

Psykomotorisk fysioterapi

Videreutdanning

Videreutdanningen har ikke lenger opptak.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (student.oslomet.no). 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist:

  • 1. mars 2019 (tidlig opptak).
  • 15. april.

  Opptakskrav

  • Autorisasjon som fysioterapeut i Norge.
  • Minimum ett års yrkespraksis som fysioterapeut, hvor turnustjeneste regnes som yrkespraksis.

  Poenggrense ved siste opptak: 5,13.

  Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Studiet forener høyt teoretisk nivå med en yrkesrettet og praksisnær tilnærming. Du må delta aktivt gjennom å bruke egne erfaringer, diskutere, innhente og bearbeide lærestoff i tilegnelsen av kunnskap, som gir forståelse, innsikt og ferdigheter i fagutøvelsen.

  Vi legger vekt på å fremme kritisk refleksjon og praksisnær kunnskap som bygger på relevant og gyldig forskning. Du må strukturere din egen læreprosess, samarbeide med medstudenter og aktivt oppsøke informasjon for å utvide din kunnskap.

  Utdanningen er basert på høy grad av egenaktivitet som også inkluderer produksjon av praksissituasjoner på video.

  Karrieremuligheter

  Denne videreutdanningen utgjør en del av grunnlaget for retten til å heve takst for psykomotorisk fysioterapi gjennom HELFO (fysio.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Praksis

  For å få nødvendig erfaringslæring med pasienter vil praksis foregå over alle tre semestre.

  Du må i studietiden ha tilgang til et praksissted hvor du kan utøve psykomotorisk fysioterapi. Veiledning på egen praksis skjer i gruppe og må gis av fysioterapeut med spesialkompetanse i norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) og med realkompetanse i veiledning.

  OsloMet oppnevner og godkjenner veileder.

 • Undervisning

  Videreutdanningen blir organisert med fellessamlinger på rundt en ukes varighet:

  • Første semester har tre samlinger.
  • Andre semester har fire samlinger.
  • Tredje semester har også tre samlinger.

  På samlingene vil det bli veksling mellom forelesninger, veiledet ferdighetstrening, bevegelsespraksis og gruppearbeid. Mellomperiodene bruker du til praksisstudier og selvstudier med vekt på bearbeidelse og fordypning i stoffet fra fellessamlingene.

  Emner

  Studiet er delt inn i tre emner:

  • PSYFY6100 Psykomotorisk fysioterapi og ulike perspektiver på helse og sykdom (20 stp.).
  • PSYFY6200 Relasjonens betydning i psykomotorisk fysioterapi og psykisk helsearbeid (20 stp.).
  • PSYFY6300 Psykomotorisk fysioterapi, forståelse og behandling ved kriser og traumer (20 stp.)

  Se programplanen for nærmere beskrivelser for hvert emne.

 • Videre på master? Les om fritak

  Hvis du har fullført denne videreutdanningen, kan du søke om fritak og innpass i to av OsloMets masterstudier.

  Fritak ved master i fysioterapi

  Du kan fritak fra to av emnene ved  Master i fysioterapi for inntil 30 stp.:

  • MAFYS4000 Kunnskapsgrunnlag og praksis i fysioterapi (20 stp.). 
  • MAFYS4100 Smerte – multidimensjonal vurdering og helsefaglige tiltak (10 stp.).

  Fritak ved master i psykisk helsearbeid

  Du kan søke om innpass til Master i psykisk helsearbeid på inntil 50 stp. ​​

  Les mer om å søke om fritak ved masterstudiet i psykisk helsearbeid (student.oslomet.no).

 • Kostnader

  Studieavgift: 6450 kroner per semester.

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Forskningsnyheter

Fysioterapibehandling, pasient og fysioterapeut

Denne behandlingen ga mindre smerter og bedre mental helse

Pasienter fikk et bedre liv med psykomotorisk fysioterapi.