Psykososial støtte til ungdom og unge voksne med kreft

Videreutdanning

Dette studiet øker kompetansen hos deg som helsepersonell slik at unge mennesker med kreft blir sikret en helhetlig psykososial støtte og oppfølging.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist:

  • 1. mars 2019 (tidlig opptak).
  • 15. april.

  Opptakskrav: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse- og sosialfag.

  Slik søker du

  Poenggrense ved siste opptak: Alle kvalifiserte

 • Hva lærer du?

  Psykososial omsorg omfatter psykologiske og sosiale støttetiltak og oppfølging for den unge pasienten og familien i alle faser av pasientforløpet. Studiet omhandler derfor fasene fra utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, overgangen til primærhelsetjenesten under og etter avsluttet behandling samt tiltak knyttet til oppfølging og omsorg i palliativ fase og for de etterlatte.

  Studiet legger vekt på møtet og samspillet mellom helsepersonell, den unge pasienten med kreft, familien og det offentlige og private nettverket og vil gjøre helsepersonell i stand til å inneha en koordinerende rolle med det formål å sikre gode overganger mellom tjenestenivåene.

  Generelt stilles det krav om at helsepersonell skal arbeide kunnskapsbasert, der utøvelsen bygger på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Helsepersonell skal kunne analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder. Videre skal de også kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i klinisk praksis, og bruke relevante metoder for utviklingsarbeid. En kandidat med fullført videreutdanning i psykososial støtte til ungdom og unge voksne med kreft oppfyller disse kravene.

 • Undervisning og samlinger

  Studiet består av en kombinasjon av nettbasert og samlingsbasert undervisning.

  Samlingsdatoer finner du på studentportalen for dette studiet (student.oslomet.no).

  Studiet er utviklet i samarbeid med Oslo universitetssykehus.

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Videre på master?

  Studiet kan godkjennes som et emne i en mastergrad.

  Læringsutbyttebeskrivelsene i studiet er lagt på masternivå og med fullført videreutdanning i psykososial støtte til ungdom og unge voksne med kreft kan du søke om godkjenning av emnet på masterstudier i ulike helsefag.

 • Karrieremuligheter

  Studiet skal bidra til å dekke behovet samfunnet har for økt kompetanse i psykososial støtte til ungdom og unge voksne med kreft både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

  Den unge kreftpasienten blir behandlet på medisinskonkologiske-, barneonkologiske- og kirurgiske avdelinger, på kreftpoliklinikk og strålepoliklinikk og ved avdeling for lindrende behandling og hospice. Gjennom hele sykdomsforløpet oppholder de fleste unge kreftsyke seg i hjemmet.

  Det er helsepersonellets ansvar å bidra til at kreftpasientene med ulike behov blir ivaretatt og bygge broer mellom de ulike tjenestenivåene.

 • Kostnader

  Studieavgift: 17 000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Forskningsnyheter

Portrettbilde av Helge Øvreness.
Helse og sosialt arbeid

Fikk kreft som 21-åring: – Jeg opplevde en sorg over det livet jeg hadde sett for meg

Helge Øvreness (21) levde et aktivt hverdagsliv, men ble brått syk. Han glemmer aldri helsepersonalet han møtte i kampen for å komme tilbake til livet.