!
Studiet går neste gang i 2025.

Seksuell helse ved funksjonshemming og sykdom

Videreutdanning

Jobber du med funksjonshemmede? Studiet gir deg kunnskap og begreper slik at du kan tilpasse samtaler og seksualitetsundervisning, og vektlegge den positive seksualiteten fremfor begrensninger og sykdom.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i Seksuell helse ved funksjonshemming og sykdom (student.oslomet.no).

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad eller tilsvarende
  • fullført minst tre år av integrert femårig mastergrad eller seksårig profesjonsutdanning

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3626.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Du vil lære om hvordan personer i møte med funksjonshemming eller sykdom kan oppnå god seksuell helse og hvordan du som profesjonsutøver kan tilrettelegge for å unngå at den seksuelle helsen blir skadelidende for disse personene.

  Studiet legger vekt på den positive seksualiteten og ikke diagnoser eller begrensninger. Studenter med ulik fagbakgrunn får en felles forståelse av utfordringene og mulighetene knyttet til seksuell helse ved funksjonshemming og sykdom.  Studentene får også kjennskap til hvordan noen kroniske og vanlige sykdommer påvirker seksualiteten.

  Etikk drøftes gjennomgående, spesielt med vekt på rolleforståelse og relasjon mellom tjenesteyter og tjenestemottaker.

  Menneskerettigheter, medborgerskap og livsutfoldelse er sentrale temaer. Studentene får innføring i normer og normkritikk, samt hvordan de kan samtale med den enkelte om seksualitet.

  Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner er svært opptatte av at unge med funksjonshemminger og kroniske sykdommer må få tilgang til tilpasset seksualitetsundervisning. Studiet gir deg kunnskap du kan bruke i jobben din for å styrke seksualitetsundervisning til grupper og enkeltelever.

  Innholdet i studiet er kunnskapsbasert og bygger på forskning, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukerstyring, som er i tråd med samfunnets krav.

  Videreutdanningen ligger på masternivå og kan etter søknad søkes innpasset i masterstudier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Undervisning

  Videreutdanningen gjennomføres på deltid over et semester. Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale. Det vil bli avholdt fire webseminarer i løpet av studiet.

  Arbeidsformer er selvstudier, gruppearbeid og seminarer.

  Forventet studieinnsats er omtrent 12 timer pr. uke.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...