Seksuell helse og seksualitetsundervisning

Videreutdanning

Forskningsresultater og annen kunnskap har de senere årene avdekket et behov for at flere yrkesgrupper må utøve kunnskapsbasert praksis innen fagområdet seksuell helse. Temaer som kjønnsidentitet, kroppslige utfordringer og seksuelle overgrep må få større fokus i yrkesutøvelsen.

 • Studiestart

  Informasjon om oppstart, samt programplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning (student.oslomet.no). 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 

  Opptakskrav: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poenggrense ved siste opptak: 2,80

  Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Målgruppen for studiet er yrkesutøvere i sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid.  

  Sentrale temaer

  • Sosialisering.
  • Holdninger.
  • Samarbeid.
  • Utvikling.
  • Samtale.
  • Undervisning.
  • Seksuelle overgrep.
  • Politikk og seksuell helse.
 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Denne videreutdanningen er tverrfaglig, går over 18 uker og er nettbasert.

  Tradisjonelle forelesninger blir erstattet av digitale forelesninger og case for å aktualisere temaene. Studentene får tilgang til fagstoff (digitalt), og det forventes interaktivitet.

  Studieinnsats er beregnet til tolv timer per uke. 

  Som student vil du før studiestart få tilsendt informasjon om pålogging til nettstedet. Der vil du blant annet finne digitale forelesninger, ulike nettressurser og passeringstester.

  Eksamen er en digital innlevering.

 • Kostnader

  Studieavgift: 5000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig kontaktperson

Laster inn ...