!
Studiet tilbys ikke lenger.

Fra høsten 2022 erstattes dette studiet av videreutdanning i seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet

Seksuell helse og seksualitetsundervisning

Videreutdanning

Studiet erstattes av videreutdanning i seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet.

Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet

Studiestartside for Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema