Seksuell helse og seksualitetsundervisning

Videreutdanning

Forskningsresultater og annen kunnskap har de senere årene avdekket et behov for at flere yrkesgrupper må utøve kunnskapsbasert praksis innen fagområdet seksuell helse. Temaer som kjønnsidentitet, kroppslige utfordringer og seksuelle overgrep må få større fokus i yrkesutøvelsen.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved siste opptak

  2,80

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  • 1. september (for studiestart om våren)
  • 1. mars: Tidlig opptak (for studiestart om høsten)
  • 15. april: Ordinær søknadsfrist

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Målgruppen for studiet er yrkesutøvere i sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid.  

  Sentrale temaer

  • Sosialisering.
  • Holdninger.
  • Samarbeid.
  • Utvikling.
  • Samtale.
  • Undervisning.
  • Seksuelle overgrep.
  • Politikk og seksuell helse.
 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Denne videreutdanningen er tverrfaglig, går over 18 uker og er nettbasert.

  Tradisjonelle forelesninger blir erstattet av digitale forelesninger og case for å aktualisere temaene. Studentene får tilgang til fagstoff (digitalt), og det forventes interaktivitet.

  Studieinnsats er beregnet til tolv timer per uke. 

  Som student vil du før studiestart få tilsendt informasjon om pålogging til nettstedet. Der vil du blant annet finne digitale forelesninger, ulike nettressurser og passeringstester.

  Eksamen er en digital innlevering.

 • Kostnader

  Studieavgift: 6000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig kontaktperson

Laster inn ...