Seksuell helse og seksualitetsundervisning

Videreutdanning

Forskningsresultater og annen kunnskap har de senere årene avdekket et behov for at flere yrkesgrupper må utøve kunnskapsbasert praksis innen fagområdet seksuell helse. Temaer som kjønnsidentitet, kroppslige utfordringer og seksuelle overgrep må få større fokus i yrkesutøvelsen.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig kontaktperson

Laster inn ...