Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging

Videreutdanning

Jobber du med mennesker? Studiet gir deg mot og kompetanse til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep, og møte mennesker som har vært utsatt for dette.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere som har fullført minst tre år av femårig integrert masterutdanning eller av seksårig profesjonsutdanning, kan også tas opp. 

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  15. oktober.

  Når får du svar på søknaden?

  1. november.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3628

 • Hva lærer du?

  Hensikten med studiet er å gi ansatte i skole, barnehage, politi, helse og omsorg mer mot, kunnskap og ferdigheter til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep og hvordan man kan møte personer som har vært utsatt for dette.

  Du vil lære om ansvar, roller og samarbeid mellom profesjoner. Videre vil du lære å snakke med barn, ungdom, voksne eller eldre med utgangspunkt i relevante kommunikasjonsmodeller. Du vil lære samtaleformer som kan åpne for bedre dialog, der både verbal og nonverbal kommunikasjon inngår.

  Du vil også lære om lovverk og hvilke sentrale begreper som brukes i traume- og overgrepsfeltet.

  Formålet er å sikre at målgruppens rettigheter ivaretas og slik at en bedre fysisk, psykisk og seksuell helse kan oppnås. Sentralt i studiet er traumeforståelse, brukerstyring, livsmestring og oppfølging.

  Videreutdanningen ligger på masternivå og kan etter søknad søkes innpasset i masterstudier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Undervisning

  Videreutdanningen gjennomføres på deltid over et semester. Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale. Det vil bli avholdt fire webseminarer i løpet av studiet.

  Arbeidsformer er selvstudier, gruppearbeid og seminarer.

  Forventet studieinnsats er omtrent 12 timer pr. uke.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...