Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging

Videreutdanning

Jobber du med mennesker? Studiet gir deg mot og kompetanse til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep, og møte mennesker som har vært utsatt for dette.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad eller tilsvarende
  • fullført minst tre år av integrert femårig mastergrad eller seksårig profesjonsutdanning

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3628.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Hensikten med studiet er å gi ansatte i skole, barnehage, politi, helse og omsorg mer mot, kunnskap og ferdigheter til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep og hvordan man kan møte personer som har vært utsatt for dette.

  Du vil lære om ansvar, roller og samarbeid mellom profesjoner. Videre vil du lære å snakke med barn, ungdom, voksne eller eldre med utgangspunkt i relevante kommunikasjonsmodeller. Du vil lære samtaleformer som kan åpne for bedre dialog, der både verbal og nonverbal kommunikasjon inngår.

  Du vil også lære om lovverk og hvilke sentrale begreper som brukes i traume- og overgrepsfeltet.

  Formålet er å sikre at målgruppens rettigheter ivaretas og slik at en bedre fysisk, psykisk og seksuell helse kan oppnås. Sentralt i studiet er traumeforståelse, brukerstyring, livsmestring og oppfølging.

  Videreutdanningen ligger på masternivå og kan etter søknad søkes innpasset i masterstudier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Undervisning

  Videreutdanningen gjennomføres på deltid over et semester. Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale. Det vil bli avholdt fire webseminarer i løpet av studiet.

  Arbeidsformer er selvstudier, gruppearbeid og seminarer.

  Forventet studieinnsats er omtrent 12 timer pr. uke.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...