!
Studiet har ikke opptak i 2023.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og selvbestemt prevensjon

Videreutdanning

Er du jordmor eller helsesykepleier uten utvidet rekvireringsrett for prevensjonsmidler? Dette emnet gir deg kompetansen du trenger.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: Studiet har ikke opptak våren 2023.

  Opptakskrav: Utdanning som helsesykepleier eller jordmor, eller tilsvarende.

  Slik søker du

  Velg kategorien "Helsefag" når du søker i Søknadsweb.

 • Studiestart og samlinger

  På studentportalen finner du informasjon om studiestart og oversikt over samlinger. Der finner du også gjeldende timeplan for utdanningen.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hva lærer du?

  I emnet fokuseres det på menneskers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter fra pubertet og i reproduktivt aldersspenn.

  For å gi studentene et godt grunnlag til å utøve helsefremmende og forebyggende arbeid knyttet til seksuell og reproduktiv helse, legger emnet vekt på veiledning, kommunikasjon og helsepedagogikk. Ofte skjer møtene mellom bruker og fagperson i intime og uforutsigbare situasjoner. Det er viktig at studenten er bevisst både egen og andres oppfatning av kropp, kjønn og seksualitet. 

  Temaer

  Emnets ulike tema vil bli problematisert og diskutert fra nasjonale og globale perspektiver, med fokus på verdier og menneskerettigheter.

  Målgruppe

  Målgruppen for emnet er jordmødre og helsesykepleiere som ønsker rett til å rekvirere og administrere prevensjonsmidler.

 • Undervisning

  Emnet benytter fleksible læringsformer og er delvis nettbasert.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig kontaktperson

Laster inn ...