Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold

Videreutdanning

Jobber du med unge mennesker? Studiet gir deg som helsepersonell verktøy til å veilede unge på en profesjonell og sexpositiv måte.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: Løpende

  Opptakskrav: Emnet er primært utviklet for helsesøstre og jordmødre, men er åpent for søkere med bachelorutdanning eller tilsvarende innen helsefag.

  Slik søker du

  Velg kategorien "Helsefag" når du søker i Søknadsweb.

  Kurset har kapasitet til 30 studenter. Først påmeldte får først plass.

 • Studiestart og samlinger

  På studentportalen finner du informasjon om studiestart og oversikt over samlinger. Der finner du også gjeldende timeplan for utdanningen.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Hva lærer du?

  Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Studenten har:

  • inngående kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for unge, inkludert den positive seksualiteten, grense- og overgrepsproblematikk. 
  • inngående kunnskap om normkritikk, inkluderende kommunikasjon og veiledning relatert til seksuell helse og selvbestemt seksualitet blant ungdom
  • inngående kunnskap om veileders rolle og funksjon i møte med unge med spørsmål relatert til seksualitet og seksuell helse, i et mangfoldsperspektiv
  • inngående kunnskap om forebygging og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner i ungdomsårene, og veiledning relatert til tematikken
  • inngående kunnskap om relasjons- og kommunikasjonsmodeller i møte med unge mennesker 

  Ferdigheter

  Studenten kan:

  • ha et normkritisk og inkluderende språk i møte med mennesker
  • planlegge og gjennomføre kunnskapsbasert veiledning i møte med unge 
  • analysere faktorer som fremmer og hemmer åpen kommunikasjon, brukermedvirkning og brukerstyrte beslutninger

  Generell kompetanse

  Studenten kan:

  • analysere faglige problemstillinger knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i et mangfoldperspektiv
  • analysere faglige problemstillinger relatert til interprofesjonelt samarbeid for å fremme seksuell helse blant unge 

  Programplan 2020 - Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold

 • Studiets oppbygging

  Emnet gjennomføres på deltid i løpet av ett semester, og er 60 prosent digitalt basert og 40 prosent samlingsbasert med frammøteplikt. Studiet omfatter både teoretisk og praktisk undervisning. Det arrangeres to samlinger av to dagers varighet, totalt fire dager. Det forventes totalt, samlet for all aktivitet på emnet, en arbeidsinnsats på ca. 135 timer fordelt over tolv uker. Både teoretisk og praktisk undervisning må gjennomføres for å få emnet godkjent.

 • Arbeids- og undervisningsformer

  I studiet benyttes en kombinasjon av felles undervisning og læringsaktiviteter i samlinger, og ulike typer digitale læringsaktiviteter som muliggjør fleksibilitet i studieperioden. Digitale læringsressurser og interaktive oppgaver benyttes også som del av undervisningsopplegget i samlinger. Studentene får gjennom studiet oppfølging i form av veiledning og tilbakemeldinger. Kurset er tilgjengelig på digital plattform, og kan benyttes aktivt i hele studiet. Det er nødvendig at studentene har tilgang til egen datamaskin og internett.
   

 • Bakgrunnen for studiet

  Unge menneskers rettigheter til kunnskap om og tjenester for seksuell helse er tydelig formidlet i sentrale dokumenter fra Verdens Helseorganisasjon(WHO), i Nasjonal strategi for seksuell helse "Snakk om det!" og er et samfunnshelseområde som er en inkludert del av folkehelsesatsingen for å fremme livskvalitet og helse fra unge år. Ved OsloMet anser vi det som et vesentlig samfunnsoppdrag at de profesjonsgruppene som i særlig grad har ansvar for å fremme helse blant ungdom, har tilgang til relevant kompetansebygging på feltet.

 • Kostnader

  Studieavgift: 5000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Studiehenvendelser til Fakultet for helsevitenskap

Faglig ansvarlig

Laster inn ...