!
Obs!

Studiet tilbys ikke for tiden, men Kompletterende utdanning for sykepleiere kan være et aktuelt alternativ for deg.

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Videreutdanning

I dette studiet lærer du om sykepleiefagets historikk, vitenskapsteoretisk idegrunnlag, yrkesetikk, fagutvikling og forskning.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: Det er foreløpig ikke satt en ny søknadsfrist. Ta kontakt for mer informasjon.

  Opptakskrav:

  Norsk sykepleierutdanning eller følgende:

  • Avslag på søknad om autorisasjon som sykepleier fra Helsedirektoratet med krav om å gjennomføre rammeplanens emne "Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag".
  • Grunnleggende norskkunnskaper med minimum bestått norskkurs nivå B2. 
  • Klinisk erfaring som helsefagarbeider eller sykepleier.

  Søkere over 25 år kan vurderes etter realkompetanse i stedet for norskkurs.

  I tillegg gjelder Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet).

 • Hva lærer du?

  Studiet tilbys ikke for tiden, men Kompletterende utdanning for sykepleiere kan være et aktuelt alternativ.

  Temaer

  • Sykepleiens historie og etikk.
  • Vitenskapsteori, forskning og fagutvikling.

  Målgruppe

  • Sykepleiere med utdanning fra land utenfor EØS, som ved søknad om autorisasjon har fått vedtak fra SAK (Statens autorisasjonskontor) om at de må gjennomføre dette emnet som del av kompletterende utdanning for å kunne få norsk autorisasjon.
  • Sykepleiere som ønsker å oppdatere seg på kunnskap innen emnet.
 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  • Studiet er både samlings- og nettbasert, hvor samlingene vil være i OsloMets lokaler, sentralt i Oslo.
  • Det vil være samlinger to uker på høsten og to uker på våren. Ukene er ikke sammenhengende.
 • Kostnader

  Studieavgift: 19 000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema