Atferdsanalyse

Ph.d.

Som doktorgradskandidat i atferdsanalyse vil du i løpet av studiet gjennomføre uavhengig forskning som fører til en vitenskapelig avhandling av høy internasjonal standard.

Faglig leder

Spørsmål om programmet?

Ta kontakt med oss på e-post.

Mer om forskerutdanning ved OsloMet

Forskningsnyheter

Student og mikroskop
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Hva skal til for å ta en doktorgrad?

At stipendiatene skal bli ferdige på tiden fremmes stadig oftere som et krav.