Atferdsanalyse

Ph.d.

Som doktorgradskandidat i atferdsanalyse vil du i løpet av studiet gjennomføre uavhengig forskning som fører til en vitenskapelig avhandling av høy internasjonal standard.

 • Søknadsprosess og opptakskrav

  Søknadsfrist: Løpende søknadsfrist.

  Opptakskrav: Mastergrad som sammen med en bachelorgrad utgjør en femårig høyere utdanning.

 • Om programmet

  Atferdsanalyse som fag omfatter eksperimentell, anvendt og konseptuell atferdsanalyse – med varierte og interessante problemstillinger i alle tre områdene.

  Atferdsanalyse er en akademisk-vitenskapelig disiplin med praktisk nytte: Det er av stor samfunnsmessig betydning å ha beviselig effektive metoder for å fremme atferdsendring.

  Doktorgradsstudentenes arbeidsplasser vil være tilknyttet laboratoriergrupper som er organisert rundt sentrale forskningsprosjekt. Studentene gjennomfører et selvstendig forskningsprosjekt som er grunnlaget for en doktoravhandling og disputas. Denne delen av programmet utgjør 150 studiepoeng.

 • Programplan

 • Emneoversikt - når går de ulike emnene?

  Kontakt studieleder Ingunn Sandaker

 • PhD on track

  PhD on track er en nettbasert ressurs for ph.d.-kandidater og forskere som er i starten av sin karriere.

   

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om programmet?

Ta kontakt med oss på e-post.

Relevante lenker for stipendiater