English version
!
Dette programmet tar ikke lenger opp nye kandidater.

Atferdsanalyse blir en del av ph.d.-programmet i helsevitenskap. Kontakt oss på phd-hv@oslomet.no hvis du har spørsmål.

Atferdsanalyse

Ph.d.-program

Som doktorgradskandidat i atferdsanalyse vil du i løpet av studiet gjennomføre uavhengig forskning som fører til en vitenskapelig avhandling av høy internasjonal standard.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om programmet?

Ta kontakt med oss på e-post.

Mer om forskerutdanning ved OsloMet

Forskningsnyheter

Kvinnelig student i hvit frakk som ser inn i et mikroskop
Hva skal til for å ta en doktorgrad?

At stipendiatene skal bli ferdige på tiden fremmes stadig oftere som et krav.