Ph.d.-prosjekter ved annen institusjon

Denne listen gir en oversikt over pågående ph.d.-prosjekter for Fakultet for helsevitenskaps stipendiater som er tatt opp på doktorgradsprogram ved andre institusjoner.

Ph.d.-kandidat: Astrid Torbjørnsen 

Ph.d.-kandidat: Heidi Eilertsen

Ph.d.-kandidat: Maria Tjønnfjord