Barnehagelærer, y-vei

Bachelor

Har du fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og mangler studiekompetanse for å kunne ta høyere utdanning? Ønsker du å utdanne deg til barnehagelærer? Da kan du søke på y-vei til barnehagelærer.

 • Slik søker du og opptakskrav

  Opptakskrav

  Fullført og bestått Vg1 og Vg2 og bestått fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

  Søknadsfrist

  1. mars

  Søk med studiekode

  215 3260

  Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen for y-vei.

 • Hva er Y-vei?

  Y-veien er knyttet til stortingsmeldingen Utdanning for velferd, hvor det går frem at man skal gjennomføre forsøk med opptak til enkelte helse- og sosialfagsutdanninger og barnehagelærerutdanning med grunnlag i relevant fagbrev.

  Du som blir tatt opp som student vil ha samme undervisning som studenter på det ordinære heltidsstudiet i barnehagelærerutdanning, men vil i løpet av første studieår i tillegg få forsterkning i norsk, matematikk og naturfag, samt noe veiledning.

  Fra og med andre studieår følger du løpet til barnehagelærerutdanning heltid Pilestredet.

 • Hva lærer du?

  Du vil lære å bruke din sosiale kompetanse til å gi en trygg hverdag for barna, samtidig som du bruker din faglige kunnskap til å være en viktig ressurs for barnas sosiale, fysiske og kulturelle utvikling. Du vil også lære å hvordan man leder en barnegruppe (avdeling), personalledelse og hvordan man samarbeider med foreldre. 

  Du lærer også hvordan du kan legge til rette for lek, læring, danning og omsorg. 

  Pedagogikk er sentralt og gjennomgående i alt du lærer, og utdanningen består av seks kunnskapsområder: 

  • Barns utvikling, lek og læring 
  • Natur, helse og bevegelse 
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet 
  • Språk, tekst og matematikk 
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 

  Utdanningen avsluttes med bacheloroppgave hvor du fordyper deg i et tema du synes er vesentlig for ditt framtidige arbeid som barnehagelærer. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen skal organiseres på en slik måte at det sikrer helhet og sammenheng for studentene.

  Studenten skal i løpet av studiet utvikle trygghet og selvstendighet i sin muntlige og skriftlige fremstillingsevne, sine skapende evner og samarbeidsevner. Studenten skal tilegne seg skriftlige, muntlige, praktiske, estetiske og digitale ferdigheter som er relevante i profesjonssammenheng.

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • Forelesinger
  • Praksis
  • Gruppeoppgaver
  • Skriftlige oppgaver
  • Ferdighetstrening
  • Rollespill

  Forelesning

  20 %

  Praksisstudier

  50 %

  Egenstudier

  10% %

  Praksisplass

  20 %
 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Veivalg: 1. studieår - Fagperiode KKK + NHB
  Veivalg: Barnehagelærerutdanning 1. studieår
  2. semester

  2. studieår

  Veivalg: 1. studieår - Fagperiode KKK + NHB
  1. semester
  2. semester
  Veivalg: Barnehagelærerutdanning 1. studieår
  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som

  Du kan jobbe både i offentlig og privat sektor som

  • barnehagelærer
  • pedagogisk leder
  • leder i aktivitetsskolen (AKS)
  • styrer/leder i barnehage

  Du kan også jobbe med annen pedagogisk virksomhet for barn.

 • Praksisplass

  Praksis er en naturlig og viktig del av dette studiet. Du skal ha minst 100 dager praksis i barnehage. Du vil øve deg på samspill med barn, lede læringsprosesser og endrings- og utviklingsarbeid sammen med personalet i barnehagen.

  Gjennom praksisopplæringen tilegner du deg kompetanse innen pedagogisk ledelse og blir en profesjonell yrkesutøver i møte med barn, foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

  OsloMet har samarbeidsavtaler med barnehager i Oslo og Akershus, og studenter kan ikke skaffe praksisplass selv.

  Les mer om praksis for barnehagelærerutdanningen her.

 • Utveksling

  I løpet av siste studieår kan du reise på utveksling i ett eller to semestre. Utveksling er en spennende og nyttig erfaring som gir deg et nytt perspektiv på utdanningen og yrket.

  Få erfaring, kunnskap og minner for livet ved utveksling!

  Dette er noen av stedene du kan utveksle til:

  • Australia
  • Spania
  • USA
  • Brasil
  • Canada
  • Sør Afrika
  • Hong Kong
  • Belgia
  • Danmark

  Flere praksissteder og er informasjon om utveksling kan du finne her

 • Videre studiemuligheter

  Med en bachelor i barnehagelærer har du flere muligheter til videreutdanning.

  Med litt ekstra fokus rettet mot undervisning, kan du undervise i 1.-4. trinn i grunnskolen.

  Ved OsloMet kan du ta følgende videre-/ etterutdanning:

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema