Opptak til Y-vei til barnehagelærerutdanningen i Pilestredet

Du søker opptak til barnehagelærerutdanningen (Y-vei) via Søknadsweb, hvor du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Slik søker du

Registrer søknad på Søknadsweb (fsweb.no).

Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Søknadsweb åpner 1. januar.

Når er søknadsfristen?

1. mars: Ordinær søknadsfrist. 

Når får du svar på søknaden?

15. april : Du får svar på søknaden innen 15. april.

Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

Opptakskrav

Opptakskravet til Y-vei barnehagelærerutdanning er

Poengberegning

Søknaden poengberegnes på grunnlag av karaktersnittet fra VG1 og VG2.

Last opp dokumentasjon

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer

 • Fagbrev

  Fagbrev må dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis.

 • Navngivning

  Navngi dokumentene så presist som mulig, f.eks. "Vitnemål fra …", "Attest fra …" og så videre.

  Alt som ligger under "Mine dokumenter" fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

 • Videregående skole

  Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis. 

  Hvis du har elektronisk vitnemål fra videregående skole kan du godkjenne at dette brukes i søknaden. Dette gjør du under "Min profil" i Søknadsweb.

Bruk Søknadsweb

For å søke må du bruke Søknadsweb. Du kan logge på Søknadsweb ved å benytte PIN-kode (fsweb.no), ID-porten (fsweb.no) eller pålogging via Feide (fsweb.no).

Du må lage PIN-kode ved førstegangs pålogging, som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb. Hvis du har vært student eller søker tidligere må du bruke PIN-kode fra forrige registrering.

På Søknadsweb må du registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjonen.

Har du har glemt PIN-kode kan du bestille ny på Søknadsweb.

Kontakt oss

Har du endret e-postadresse siden forrige registrering og ikke husker din PIN-kode må du kontakte oss.

Åpningstider: Mandager, onsdager og fredager klokken 12:00 – 14:00.