En barnehagelærer og et barn leker i løvet

Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (ABLU)

Bachelor

OsloMet tilbyr en arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning tilrettelagt for ansatte fagarbeidere og assistenter i barnehager. Utdanningen er en deltidsutdanning over 4 år hvor det er mulig å kombinere med arbeid inntil 60 prosent.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

   

  Tilleggskrav for ABLU -studiet:

  • Minst to års relevant heltidspraksis i barnehage.

  I særlige tilfeller kan unntak for regelen om to års praksis vurderes.

  Studentene må ha avsatt minst 40 prosent stilling av en heltidsstilling til studiearbeid og ha en tilsetting i barnehage i minst 50 prosent stilling gjennom hele studietiden.

  Det må arbeide pedagogiske ledere i barnehagen med godkjent førskole / barnehagelærerutdanning.

  Forpliktende samarbeidsavtale/kontrakt mellom HiOA og barnehageeier/kommune må være inngått før studiestart.  

  Forpraksis i deltidsstilling vil bli omregnet etter gjeldende regler. Arbeid i barnehager (offentlige eller private barnehager) godkjennes som forpraksis og tilsetting i studietiden. Arbeid med barn i andre typer institusjoner vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

  Opptak til utdanningen skjer i samarbeid mellom høgskolen og den enkelte kommune som inngår samarbeidsavtale. Kommunen er ansvarlig for informasjon til barnehagene og for å tilrettelegge for søknad til utdanningen. OsloMet foretar opptaket. Ved søknaden vedlegges et skjema for ABLU dokumentasjon, som bekrefter at barnehagen oppfyller kravene som stilles til en barnehage med ABLU student 

  Det igangsettes et nytt kull hver høst. Er du interessert i å søke, ta kontakt med din kommune /bydel eventuelt barnehageeier. Søknad til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning registreres i SøknadsWeb fra 15. mars 2019.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Registrer søknad på Søknadsweb (fsweb.no).

  Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Søknadsfrist

  15. april - Søknaden sendes i samarbeid med barnehageeier. Interesserte søkere bes ta kontakt med ABLU koordinator i den enkelte bydel / kommune enkelte kommune/bydel

 • Hva lærer du?

  Du vil lære å bruke din sosiale kompetanse til å gi en trygg hverdag for barna, samtidig som du bruker din faglige kunnskap til å være en viktig ressurs for barnas sosiale, fysiske og kulturelle utvikling. Du vil også lære å hvordan man leder en barnegruppe (avdeling), personalledelse og hvordan man samarbeider med foreldre. 

  Du lærer også hvordan du kan legge til rette for lek, læring, danning og omsorg. 

  Pedagogikk er sentralt og gjennomgående i alt du lærer, og utdanningen består av seks kunnskapsområder: 

  • Barns utvikling, lek og læring 
  • Natur, helse og bevegelse 
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet 
  • Språk, tekst og matematikk 
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 

  Utdanningen avsluttes med bacheloroppgave hvor du fordyper deg i et tema du synes er vesentlig for ditt framtidige arbeid som barnehagelærer. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom utdanningen veksler studentene mellom ulike læringsareneaer

  • studiesamlinger på OsloMet
  • studiesamlinger i barnehagen
  • arbeid i kollokviegrupper
  • veiledet praksisopplæring
  • arbeid på høgskolens internettbaserte lærestøttesystem
  • selvstudier.

  Gjennom samarbeidet mellom OsloMet og studentenes arbeidsplass er målsettingen at det foregår faglig kvalifisering og utviklingsarbeid i personalgruppen parallelt med studentenes læringsprosesser.

  I studiet er det lagt opp til to faste studiedager i uka. I praksisperiodene vil du stort sett være i praksis i hele uker.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  1. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Du kan jobbe både i offentlig og privat sektor som

  • barnehagelærer
  • pedagogisk leder
  • leder i aktivitetsskolen (AKS)
  • styrer/leder i barnehage

  Du kan også jobbe med annen pedagogisk virksomhet for barn.

 • Praksisplass

  Praksis er en naturlig og viktig del av dette studiet. Du skal ha minst 100 dager praksis i barnehage. Du vil øve deg på samspill med barn, lede læringsprosesser og endrings- og utviklingsarbeid sammen med personalet i barnehagen.

  Gjennom praksisopplæringen tilegner du deg kompetanse innen pedagogisk ledelse og blir en profesjonell yrkesutøver i møte med barn, foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

  OsloMet har samarbeidsavtaler med barnehager i Oslo og Akershus, og studenter kan ikke skaffe praksisplass selv.

  Les mer om praksis for barnehagelærerutdanningen her.

 • Utveksling

  I løpet av siste studieår kan du reise på utveksling i ett eller to semestre. Utveksling er en spennende og nyttig erfaring som gir deg et nytt perspektiv på utdanningen og yrket.

  Få erfaring, kunnskap og minner for livet ved utveksling!

  Dette er noen av stedene du kan utveksle til:

  • Australia
  • Spania
  • USA
  • Brasil
  • Canada
  • Sør Afrika
  • Hong Kong
  • Belgia
  • Danmark

  Flere praksissteder og er informasjon om utveksling kan du finne her

 • Videre studiemuligheter

  Med en bachelor i barnehagelærer har du flere muligheter til videreutdanning.

  Ved OsloMet kan du ta følgende videre-/ etterutdanning:

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Martine klatrer i trær med et barnehagebarn
Lærer

Hvorfor bli barnehagelærer?

Når Martine forteller at hun jobber i barnehage, tror folk at hun jobber der mens hun venter på noe bedre.

Gitarspilling i barnehage
Lærer

Barnehagelærer som brenner for musikk

Lars Lødemel Iversen bruker musikk for å skape glede i barnehagen.