Coaching og relasjonsledelse

Videreutdanning

Studiet tar utgangspunkt i egen praksis for å utvikle dine kommunikasjons- og relasjonsferdigheter som coach. Du lærer om coaching som ledelsesform, verktøy og hvordan bli bedre på coaching av gruppe, team og avdelinger. Søk opptak til studiet via Folkeuniversitetet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Du finner informasjon om søknadsfrist på Folkeuniversitetets nettsider (folkeuniversitetet.no).

  Opptakskrav

  Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende:

  • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant (fulltids) yrkespraksis
  • minimum fem års relevant (fulltids) yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Språkkunnskaper skal dokumenteres med karakteren 2 eller bedre i faget norsk (eller annet nordisk språk) fra videregående skole eller tilsvarende. Kravet til språkkunnskaper kan alternativt dokumenteres med en arbeidsattest med en beskrivelse av hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig (eller annet nordisk språk skriftlig) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.
   Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

  Studenter som har avlagt og bestått eksamen i studiet Veiledning & coaching (VEIC eller VCOO), emnene VEIC7100 eller VCOO7100 og VEIC7200 eller VCOO7200, kan søke fritak for hhv emnene CORO7100 og CORO7200.

  For å få uttelling i studiepoeng, må deltakerne oppfylle de generelle opptakskravene til studiet. De som ikke oppfyller disse kravene, kan ta studiet som etterutdanning og vil få et kursbevis ved endt studium.

 • Hva lærer du?

  Studiet tar utgangspunkt i praksis og den nære sammenheng mellom praksiserfaringer og relevant teori. Det legges vekt på at teori konkretiseres og utprøves som grunnlag for refleksjon og individuell utvikling av coacherkompetanse med spesiell vekt på relasjonsledelse.

  Studentenes egen yrkesbakgrunn og arbeidslivserfaring representerer en vesentlig referanseramme for studiet.

  Studiet består av tre emner, to på 15 studiepoeng og ett på 30 studiepoeng:

  • CORO7100: Grunnleggende kompetanse i coachende lederstil – 15 studiepoeng.
  • CORO7200: Grunnleggende kompetanse i teamcoaching – 15 studiepoeng.
  • CORO7300: Coaching og relasjonsledelse i lærende organisasjoner – 30 studiepoeng.

  Målgruppe

  Målgruppen er ledere eller ansatte som ønsker å utvikle og forbedre sin kommunikative og relasjonelle kompetanse som grunnlag for en coachende lederstil.
  Mål for dette studiet er å utvikle studentenes kompetanse ved at de skal

  • bevisstgjøre seg om ideologi, kunnskapssyn og læringssyn i coaching
  • utvikle sine ferdigheter innen coachingens spesifikke kommunikasjonsform
  • dyktiggjøre seg i coaching av gruppe, team og avdelinger
  • bevisstgjøre seg på coaching som ledelsesform og som verktøy i kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.
  • utvikle sin egen emosjonelle modenhet som grunnlag for god relasjonbygging
 • Semesteroversikt og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Kostnader

  Følgende kostnader gjelder for studenter som tar studiet ved OsloMets campus Kjeller:

  Semesteravgift: ca. 600 kroner.
  Emne 7100: 23 000 kroner.
  Emne 7200: 23 000 kroner.
  Emne 7300: 46 000 kroner.

  Med forbehold om endringer.

  Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

 • Organisering

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig kontaktperson

Laster inn ...