!
Studiet tilbys ikke våren 2021.

Engelsk 2, 1.-7. trinn

Videreutdanning

Engelsk 2 for 1.-7. trinn er en videreutdanning for lærere. Studiet bygger på Engelsk 1, og gir fordypning i språkopplæring og i valg og bruk av ulike tekster på barnetrinnet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. september

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

  I tillegg må søkeren ha fullført og bestått Engelsk 1, 1.-7. trinn, eller tilsvarende.

 • Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Du får kunnskap om hva som kjennetegner språkutviklingen i den aktuelle aldersgruppen, hvordan språket er bygd opp og hvordan ulike tekster best kan brukes på barnetrinnet til fordel for en mangfoldig elevgruppe.

  Som fremtidig eller nåværende lærer må du vite hvordan de grunnleggende ferdighetene står sentralt i arbeidet med engelsk for nybegynnere, slik at du blir i stand til å legge til rette for utvikling av grunnleggende ferdigheter for alle elever fra 1. til 7. trinn i grunnskolen.

  Emnet omfatter språkets oppbygging, videreutvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse samt kritisk vurdering av ulike sider ved engelskundervisning for barnetrinnet. Det dreier seg videre om et variert utvalg av aktiviteter og arbeidsmåter i faget. Engelsk settes i et historisk perspektiv, med mer komplekse tekster i ulike sjangere.

  Studieside for Engelsk 2, 1-7

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Studieavgift er på ca. 7500 kroner per semester.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Kontaktskjema