!
Studiet tilbys ikke våren 2021.

Engelsk 2, 5.-10. trinn

Videreutdanning

Engelsklærerens hovedoppgave er å utvikle både sin egen og elevenes språklige, kommunikative og interkulturelle kompetanse. På denne videreutdanningen for lærere blir du i stand til å legge til rette for engelskundervisning i tråd med relevant forsknings- og utviklingsarbeid og gjeldende læreplan.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. september

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

  I tillegg må søkeren ha fullført og bestått Engelsk 1, 5.-10. trinn, eller tilsvarende.

 • Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Engelsklærerne må ha solid kunnskap om hvordan barn og unge tilegner seg språk og hvordan faget kan tilpasses aldersgruppen. De må også ha kunnskaper om det engelske språkets strukturer og om hvordan engelskspråklige tekster og andre kulturelle uttrykk kan benyttes for å fremme elevenes språkutvikling, nytenkning og evne til kritisk refleksjon.

  Studieside for Engelsk 2, 5-10

  Besøk studentportalen for mer informasjon om studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Studieavgift er på ca. 7500 kroner per semester.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema