Fagfornyelsen for yrkesfag

Etterutdanning

Hva kjennetegner de nye læreplanene og hvordan kan man jobbe med fagfornyelsen på egen skole? Fagfornyelsen for yrkesfag er en samling nettbaserte læringsressurser og nettverk for lærere og andre som ønsker å styrke og videreutvikle egen undervisningspraksis. Følg våre webinarer i mars, april og mai 2021.

 • Fagfornyelsen for yrkesfag

  Fagfornyelsen for yrkesfag er en samling av nettbaserte læringsressurser og nettverk for lærere og andre som ønsker å styrke og videreutvikle egen undervisningspraksis i tråd med fagfornyelsen. Læringsressursene gir en innføring i fagfornyelsen og kan benyttes til å styrke felles læringsprosesser i fag- og yrkesopplæringen. For eksempel introduseres intensjonene i overordnet del med fokus på tverrfaglige tema, grunnleggende ferdigheter og kjerneelementer – fra læreplan til fagutøvelse. Læringsressursene består av:   

  • Webinarer  
  • Podcaster 
  • Introduksjonsvideoer 
  • Refleksjonsoppgaver for arbeidsplassbasert samarbeid 
  • Litteratur og referanser 
  • Nettverk 

  Webinarer vil bli lagt ut i OsloMets arrangementsoversikt og på Teamet "Nettverk for fagfornyelsen i fag- og yrkesopplæringen". På Teamet vil du også finne digitale læringsressurser og du kan utveksle erfaringer med andre lærere. Du får tilgang til Teamet ved å sende en e-post til Ingvild Iversen (ingiv@oslomet.no). Følg også gruppen Yrkesfagpodden på Facebook, fra Kompetansesenter for yrkesfag, for oppdateringer om podcaster om fag- og yrkesopplæringen. 

  Målgruppen er yrkesfaglærere, fellesfaglærere som underviser på yrkesfag, instruktører, faglige ledere, prøvenemndsmedlemmer og andre ansatte som har ansvar/lederrolle for yrkesfagopplæringen. 

 • Webinar, læringsressurser og referanser

 • Bakgrunn og samarbeid

  Nettressursene er utviklet i samarbeid mellom OsloMet og Utdanningsetaten i Oslo. Fylkesmannen i Oslo og Viken har støttet  med øremerkede midler. 

  Satsingen er et tiltak i arbeidet med å implementere Fagfornyelsen på yrkesfag og støtter de andre tiltakene som ligger i Desentralisert kompetanseutvikling i yrkesfag (hospiteringsordningen, faglig oppdatering i regi av arbeidslivet og yrkesfaglærer2 – ordningen).

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...