Fagfornyelsen for yrkesfag

Etterutdanning

Hva kjennetegner de nye læreplanene og hvordan kan man jobbe med LK20 på egen skole? Fagfornyelsen for yrkesfag er en samling nettbaserte læringsressurser og nettverk for lærere og andre som ønsker å styrke og videreutvikle egen undervisningspraksis. Se tidligere webinar og podcaster på denne siden.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Studenthistorie

To damer som er yrkesfaglærere jobber og smiler
Alumnigruppe: faglige oppdateringer i en travel arbeidshverdag

Nettverk for fagfornyelsen i fag- og yrkesopplæring er en nystartet alumnigruppe med Microsoft Teams som plattform.