Jødedom og jødisk historie

Videreutdanning

Emnet gir en innføring i jødedommen og jødisk historie med vekt på hellige skrifter og teksttolkning, jødisk historie og jødisk liv i Norge, antisemittisme, sionisme og staten Israel samt didaktikk.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studieplassene er forbeholdt deltakere på ettåring utdanningsprogram for jødiske veivisere, som administreres av Det Mosaiske Trossamfund (DMT). DMT rekrutterer deltakere til programmet, og disse mottar e-post fra OsloMet med informasjon om opptaksprosedyre og søknadsfrist.

  Opptakskrav

  Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

 • Hva lærer du?

  Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Studenten har

  • kunnskaper om jødedommen og jødisk historie med vekt på hellige tekster og tolkningstradisjoner, jødisk historie og jødisk liv i Norge, antisemittisme i Norge, sionisme og staten Israel
  • kunnskaper om grunnskolens og den videregående skoles undervisning i jødedommen og jødisk historie

  Ferdigheter

  Studenten kan

  • gjøre rede for og diskutere utvalgte tekster fra Tanakh, Talmud og Midrash
  • utvikle enkle undervisningsopplegg og lede læringsprosesser om jødedom, jødisk historie og antisemittisme

  Generell kompetanse

  Studenten har

  • elementær kjennskap til religionsvitenskapelig og historievitenskaplig tenkemåte
  • erfaring med ulike tilnærminger til hellige tekster
  • kjennskap til den jødiske minoritetens situasjon i Norge

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er basert på samlinger, digitale plattformer og skriftlig kommunikasjon. Annen relevant undervisning som inngår i utdanningsprogrammet, supplerer og bidrar til faglig fordypning. Studentaktive læringsformer brukes i utstrakt grad: gruppearbeid, leselogger, studentfremlegg osv. samt tre arbeidskrav.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Koordinator og emneansvarlig

Laster inn ...