Karrierekompetanse

Videreutdanning

Har du behov for å tenke nytt om utviklingen av egen karrierekompetanse, utvikle mestringsstrategier til å håndtere karrieren i et livslangt perspektiv, bruke karriereverktøy og påvirke egne fremtidsmuligheter? Kurset karrierekompetanse er tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Kurset er fulltegnet. Det legges ut melding dersom det åpnes for nye søknader.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. 

  Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:
  1. Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:
  •    fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis; 
  •    minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

  2. Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.

  Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid.

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb
  1. Logg på via ID-porten
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Pedagogiske og internasjonale fag"
  4. Velg "Kortere nettbaserte emner høst 2020"
  5. Velg ditt kurs i rullegardinlisten
  6. Lagre søknaden din
  Om du trenger å laste opp dokumentasjon, kan du gjøre dette under "Mine dokumenter".

 • Målgruppe

  Målgruppen for emnet er primært arbeidsledige og permitterte som ønsker å utvikle og bli bevisste på egen karrierekapital, muligheter og jobbmestring for seg selv eller andre. Emnet er også tilrettelagt for personer som er i jobb og ønsker å få mer kunnskap om karrierekompetanse. Emnet er særlig aktuelt for arbeidstakere som er i omstilling i arbeidsliv og/eller studier i forbindelse med koronapandemien. 

 • Hva lærer du?

  For å finne nye arbeidsmuligheter, mestre en jobbrolle og klare seg best mulig gjennom livet, trenger man karrierekompetanser. Kompetansene til å forstå og utvikle seg selv, utforske livet, læring og arbeid, samt håndtere liv, læring og arbeid i forandringer og overganger gjennom hele livsløpet. 

  Kurset skal hjelpe deg å utvikle kompetansene som setter deg i stand til å håndtere din karriere i forandring og overganger og å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Økt kunnskap om selvinnsikt, egen karrierekapital, arbeidsliv i forandring, og verktøy i arbeid med karrierelæring og livsmestring vil være fokusområder i kurset.  

  Innhold 

  - Karrierekompetanser - læring av kunnskaper, holdninger og mestringsstrategier 
  - Kartlegging og utvikling av karrierekompetanse + styrkekartlegging 
  - Karriereverktøy 
  - Karrierelæringsteorier 
  - Karrierelæringsaktiviteter 
  - Relasjonskompetanse 

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisning og samlinger

  Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger à 3 timer i Zoom. Samlingene vil variere mellom teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg benyttes Canvas som læringsplattform hvor det vil ligge læringsressurser og rom for dialog mellom studenter og lærere. Studiet vil i sin helhet bli gjennomført digitalt. 

  Mellom samlingene vil det være praktiske arbeidskrav som dokumenteres og leveres digitalt (Canvas). Arbeidskravene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger fra egen livssituasjon, arbeidsplass (tidligere eller nåværende) og skal danne grunnlag for å heve deltakers kompetanse på aktuelle områder. Det avtales veiledning på arbeidskrav mellom deltaker og lærer. 

  Samlinger

  - tirsdag 4. august
  - tirsdag 11. august 
  - tirsdag 18. august
  - tirsdag 25. august

  Alle dager fra kl. 09.00-12.00

  Eksamen

  Individuell skriftlig hjemmeoppgave 7. - 14. september 2020.

  Pensum

  Totalt 350 sider
  Haug, H, E. (2018). Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning - hva, hvorfor, hvordan, for hvem og hvor? 158 sider. Bergen: Fagbokforlaget.

  Røyset, J, R. & Kleppestø, H, K H. (2017). Utdanningsvalg-  karrierelæring og livsmestring. 293 sider. Kapitler etter nærmere avtale, c. 160 s. Bergen: Fagbokforlaget. 

  Dokumenter og artikler: 
  Kompetanse Norge, (2019). Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Oslo: Kompetanse Norge hentes fra https://www.kompetansenorge.no/globalassets/karriere/rapport-nasjonalt-kvalitetsrammeverk-for-karriereveiledning.pdf

  Krumboltz, D, J. (2009) The Happenstance Learning Theory - Journal of Career Assessment. s.135-154. DOI:10.1177/1069072708328861

 • Om nettbaserte utdanningstilbud til arbeidsledige og permitterte

  Regjeringen har lansert en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Av disse har Regjeringen satt av 50 millioner kroner til økt nettbasert opplæring. Krisetiltakene er en del av regjeringens kompetansereform.
  Regjeringen har gjennom en midlertidig forskrift gitt adgang til at ledige og permitterte kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring.
  Utlysningen er et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Diku og OsloMet har fått midler fire yrkesfaglige tilbud; karrierekompetanse, lærlinger som ressurs, trafikkpedagogisk veiledning, samt Veiledning og coaching for læring på arbeidsplassen.

 • Kostnader

  Pensumlitteratur
  Semesteravgiften er inkludert i studiet

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...