!
Ikke opptak etter høsten 2019. Se nytt studietilbud Kompletterende lærerutdanning (120 studiepoeng).

Kompletterende lærerutdanning (60 studiepoeng)

Videreutdanning

Studiet er rettet mot deg som har lærerutdanning fra ditt hjemland utenfor EU/EØS-området, men mangler godkjenning for å arbeide som lærer i norsk skole. Søkere som har bakgrunn som flyktning blir prioritert.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  15. april

  Opptakskrav
  • Lærerutdanning fra sitt hjemland utenfor EU/EØS-området
  • Dekke krav til norsk (minimum B1)
  • Dekke krav til engelsk i henhold til «Forskrift om opptak til høyere utdanning, §2-2». 
  • Ha oppholdstillatelse i Norge
  • Søkt og fått godkjenning av utenlandsk høyere utdanning hos NOKUT. (Godkjenning må vedlegges søknaden.)
  • Søkt profesjonsgodkjenning som lærer og fått avslag fra UDIR (godkjenningsorgan tom. 31. desember 2019) / NOKUT (godkjenningsorgan fom. 1. januar 2020), dvs. godkjenning for å kunne bli fast ansatt som lærer i skolen i Norge. (Vedtaksbrev (avslag) må vedlegges søknaden.)
  • Personer med flyktningebakgrunn vil bli prioritert

   Før studentene skal ut i praksis må de levere Norsk politiattest (jfr forskrift om opptak til høyere utdanning kapittel 6).

  Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Kompletterende lærerutdanning er studiet for deg som har oppholdstillatelse i Norge og har gjennomført lærerutdanning fra ditt hjemland utenfor EU/EØS-området, og ønsker å jobbe som lærer i norsk skole. Studiet retter seg særlig mot deg som har fluktbakgrunn, men kan også være relevant for andre søkere.

  Etter at du har gjennomført kompletterende lærerutdanning, med eventuell språkopplæring og eventuell påfølgende fagfordypning, vil du være kvalifisert til å jobbe i den norske grunnskolen på 5.-10. trinn. Det er Utdanningsdirektoratet som foretar den endelige godkjenningen av din lærerkvalifikasjon.

  Fagfordypning

  Grunnskolen etterspør ofte kompetanse i flere undervisningsfag hos lærere de skal ansette. Derfor bør du etter endt studium hos oss ha tre semestre med kompletterende utdanning og undervisningskompetanse i minst to skolefag.

  Etter å ha bestått tre semestre med kompletterende utdanning, får du tilbud om fagfordypninger tilpasset dine behov, med omfang på 30 eller 60 studiepoeng. I noen tilfeller vil du ha tilstrekkelig med fagfordypning fra din ordinære utdanning. I løpet av første studieår gjør vi et intervju med deg for å kartlegge ditt behov for videre kompletterende utdanning/fagfordypning.

  Studieside for Kompletterende lærerutdanning

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet består av 60 studiepoeng og omfatter pedagogikk, samfunnsfag, språkdidaktikk og praksis. Du gjennomfører studiet over tre semestre pluss eventuell fagfordypning. Første og andre semester er på deltid, og tredje semester er på heltid. Undervisningen er variert og består hovedsakelig av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og forberedte studentinnlegg.

  Ved siden av de øvrige emnene i studiet får du mulighet for språkopplæring, som det er anbefalt å gjennomføre. I første semester er det tilbud om opplæring i norsk på B2-nivå for deg som ikke allerede er på dette nivået. I andre semester er det tilbud om opplæring i norsk på C1-nivå (akademisk nivå) for alle studenter. Merk at første og andre semester også blir heltidssemestre dersom du også følger emnene i Norsk språkopplæring. 

  Les mer om emnene i Norsk språkopplæring.

 • Semesteroversikt og programplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  1. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema  

Les mer om det nye studietilbudet ​ Kompletterende lærerutdanning (120 studiepoeng)