Kunst og håndverk 1 (1-7 og 5-10)

Videreutdanning

Kunst og håndverk i grunnskolen skal gi elevene grunnlag til å delta i et livslangt løp som stiller krav om innovasjon, praktiske ferdigheter og å ta estetiske valg. I denne utdanningen får du grunnleggende innføring i de ferdigheter og kunnskaper du trenger for å undervise hele bredden av skolefaget kunst og håndverk.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. september

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

 • Hva lærer du?

  På kunst og håndverk får du en bred innføring i de ferdighetene og kunnskapene som trengs for å undervise i kunst og håndverk i grunnskolen. Gjennom praktisk skapende arbeid og refleksjon, vil studenten utvikle kunnskap om didaktiske muligheter som ligger i håndverksmessige og kunstneriske språkformer. Faget skal fremme studentens kritiske bevissthet og vilje til å være en aktiv medskaper av kultur i vår samtid. Arbeidet skal på alle nivå omfatte forskningsbasert kunnskap og erfaring knyttet til de aktivitets- og erkjennelsesformer vi finner i faget, i gjeldende læreplaner for grunnskolen og i praksisfeltet.

  Studieside for Kunst og Håndverk

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no):

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen foregår på ulike verksteder i Pilestredet 52 i hele klasser, med noe gruppeundervisning, samt én til én-veiledning under læringsprosessene. I tillegg reiser klassen på studietur. Sted og tid annonseres senere.

 • Semesteroversikt og emneplan

  • Kunst og håndverk 1, 1-7

   Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( G1KOH/2021/VÅR )

  • Kunst og håndverk 1, 5-10

   Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( G5KO1/2021/VÅR )

   

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  I tillegg til semesteravgift kommer kursavgift på ca. 7500 kroner per semester.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema