!
Studiet tilbys ikke våren 2021

Kunst og håndverk 2 (1-7 og 5-10)

Videreutdanning

Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk estetisk skapende handling og kritisk refleksjon. Faget er forankret i menneskets skapende arbeid med visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. september

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

  I tillegg er det krav om bestått Kunst og håndverk 1 i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn (ev. Kunst og håndverk 1 fra allmennlærerutdanningen)

   

 • Hva lærer du?

  Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring.

  Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget og få erfaring med et utvalg av materialer og arbeidsmåter som gir læringsutbytte i forhold til læreplan for grunnskolen med særlig vekt på barnetrinnet. Forholdet mellom læreplan og praksis problematiseres gjennom kritisk gransking av oppgaver, undervisning, veiledning og vurdering. Sammenhengen mellom barns lek og læring i faget løftes fram.

  Studiet består av to deler:

  • Generell del: påbygging av Kunst og håndverk 1, to- og tredimensjonalt arbeid.
  • Fordypningsoppgave med selvvalgt tema

  Med utgangspunkt i fagets hovedområder kunst, design og arkitektur, kan studenten selv velge tema. Fordypningsoppgaven skal ha både en praktisk og en skriftlig del.

  Målgruppe

  Faget er en del av studietilbudet for studenter ved grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

  Studieside for Kunst og håndverk 2

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no):

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen foregår stort sett på OsloMet, Pilestredet 52, Oslo (campus) og er organisert med hovedvekt på verkstedarbeid. Fagteori og fagdidaktikk er integrert i arbeidet.

  Studietur

  For Kunst og håndverk 2 vil det bli arrangert studietur til et aktuelt europeisk kultursted. Studieturen er å betrakte som en faglig aktivitet med krav om deltakelse. Studenter som ikke har anledning til å delta på studieturen, vil få et alternativt arbeidskrav. Studieturen betales i sin helhet av studentene selv. Prisen vil variere etter studentenes valg av reisemåte og overnatting.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( G5KO2/2020/VÅR )

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  I tillegg til semesteravgift kommer kursavgift på ca. 7500 kroner per semester.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema