!
Studiet tilbys ikke våren 2021.

Lærerarbeid i fellesskolen – mangfold og elevforutsetninger

Videreutdanning

Elever med fagvansker, utfordringer knyttet til omsorg og samspill eller til det språklige - hva er det de strever med? Hvordan skape et godt klasserom å lære i og være i, for alle elever?

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. september

  Opptakskrav

  For eksterne søkere forutsettes gjennomført første tre år av grunnskolelærerutdanninga, eller gjennomført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolen med minimum 30 studiepoeng i pedagogiske fag.

 • Hva lærer du?

  Studiet inneholder et av tre fordypningskurs og et felleskurs. Det er normalt at noen elever i klassen har større utfordringer enn de fleste, midlertidig eller permanent. Fordypningskursene tar for seg de vanligste årsakene til at elever strever med å håndtere de krav som stilles i klasserommet.

  Disse kursene fokuserer på henholdsvis utfordringer ved omsorg og samspill, det språklige og sosio-kulturelle, og fagvansker. Felleskurset fokuserer på hva som kjennetegner et godt klasserom for alle elever og hvordan vi som lærere kan utvikle det, sammen med våre elever. Sentrale begreper er elevkultur, det dialogiske, danning, inkludering, tilpasset opplæring, demokrati og medborgerskap.

  Målgruppe

  Grunnskolelærere som over tid har ansvar for elevgrupper. 

  Studieside for Lærerarbeid i fellesskolen – mangfold og elevforutsetninger

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Undervisning

  Studiet går over ett semester, i vårsemesteret. Det er fire økter á 3 timer undervisning hver uke. Kursene ligger i hovedsak på hver sin ukedag, men dette må justeres noe for å gå opp. Bare introduksjonsuka, praksis og veiledning er obligatorisk.

  Ingen undervisning er lagt på samme tid, og det gir deg mulighet til å delta på alt som interesserer deg. En fagoppgave binder sammen fordypningskurs og felleskurs, og utgjør halvparten av eksamen. Det er lagt inn skriveuker og tekstbasert veiledning gjennom semesteret, og alle arbeidskrav bygger opp om fagoppgaven

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema