!
Studiet tilbys ikke i 2023.

Matematikk med yrkesfaglig profil

Videreutdanning

Studiet kvalifiserer sammen med godkjent lærerutdanning til undervisning i Matematikk 1P-Y og 1T-Y på Vg1 yrkesfaglige program.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Godkjent lærerutdanning med undervisningskompetanse for skolen.

  Poengberegning og rangering 

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp 
  relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist     

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3388

 • Hva lærer du?

  Studiets målgrupper er:

  • yrkesfaglærere i videregående skole som ønsker matematikk som et ekstra undervisningsfag
  • yrkesfaglærere som ønsker å styrke egne matematikkunnskaper i møtet med regning som grunnleggende ferdighet i programfagene
  • matematikklærere som ikke har 60 studiepoeng i matematikk fra tidligere, som underviser i matematikk på yrkesfaglige program, eller som ønsker å gjøre dette.

  Matematikk med yrkesfaglig profil er praksisnært og forskningsbasert, og gjennom studiet vil du få kompetanse i fag og fagdidaktikk, samt bli bevisst på matematikkfagets betydning i læreprosesser og yrkesutøvelse. I tillegg til fordypning i de matematiske temaene og matematikkdidaktikk, vil studiet ha en tydelig yrkesfaglig profil.

  Studiet består av følgende emner: 

  • Tall og algebra
  • Geometri
  • Matematikkdidaktikk
  • Økonomi

  Studieside for Matematikk med yrkesfaglig profil

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert som et rent nettbasert deltidsstudium over to år, og tilbys som en kombinasjon av synkrone samlinger (møter i sanntid) og asynkrone samlinger. Studiet består av fire emner, hvert på 15 studiepoeng.

  Det er 15 samlinger per emne, hver på en dag (9-15) inklusive eksamensdagen, med unntak av emne 3, som består av totalt 12 tilsvarende samlinger i tillegg til eksamen. Emnene bygger på hverandre. 

  Undervisning og arbeidskrav

  Undervisningen er variert, med vekt på praksisorientering, problemorientering, eksemplarisk læring, erfaringslæring, opplevelsesorientering, verdiorientering og studentinnflytelse.

  Vi bruker ulike arbeids- og undervisningsformer: 

  • Dialogbaserte forelesninger. 
  • Diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling. 
  • Omvendt undervisning.
  • Prosjektarbeid med tilhørende presentasjoner.
  • Å gi og få veiledning.Individuelt arbeid og selvstudium.
  • Arbeidskrav.

  Mellom samlingene skal studentene gjennomføre arbeidsoppgaver og arbeidskrav på egen eller annen egnet arbeidsplass. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift  (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).

Studenthistorie

Portrett av Marit Strand
Brenner for matematikkopplæring

Marit lærer hvordan hun kan hjelpe de som tror de ikke kan matematikk til å mestre og forstå.