!
Studiet tilbys ikke våren 2023.

Naturfag 2, 5.-10. trinn

Videreutdanning

Denne videreutdanningen for lærere bygger på forkunnskaper fra Naturfag 1, fortrinnsvis fra grunnskolelærerutdanningen. Det inkluderer fagområdene biologi, kjemi, fysikk og naturfagdidaktikk.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. september 2018

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

  I tillegg må søkeren ha fullført og bestått Naturfag 1, 5.-10. trinn, eller tilsvarende.

   

 • Hva lærer du?

  Studiet vektlegger både den teoretiske og praktiske siden ved naturfagene. Kurset er profesjonsnært i arbeidsformer og arbeidskrav.

  Studiet inneholder emnene:

  • Kjemi 2
  • Fysikk 2
  • Teknologi i skolen 2
  • Kropp og helse 2
  • Det miljøbevisste mennesket
  • Jorda, planeten som ble levende 2
  • Å være lærer i naturfag 2

  Studiet omhandler planeten jorda og utviklingen av livet på jorda, miljøutfordringer og fysiske og kjemiske prosesser som foregår på jorda. Vi ser nærmere på levende organismer – og går videre inn i menneskets fysiologi og hva som foregår i levende celler. Videre går vi inn på hverdagskjemi, fysiske fenomener og teknologi i skolen. Det hele bindes sammen med et fokus på det å bli en dyktig og reflektert naturfaglærer med mye kunnskap om naturfag i skole og samfunn.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for NATBO 2022 VÅR i systemet.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Forskningskonferanse

  Et arbeidskrav i Naturfag 2 innebærer å reise på forskningskonferanse, og deretter presentere noe fra konferansen for klassen. Vi anbefaler alle studenter å bli med på  ASE-konferansen (The Association for Science Education) i januar. Utgifter til reise og konferansen må dekkes av studentene selv. Det anbefales å ta kontakt med kursansvarlig for å få informasjon om eventuell felles organisering av reise. Dersom du ikke har anledning til å være med til ASE, må du ta kontakt med kursansvarlig for å få godkjent et alternativ.

  Objektsamling i biologi

  Et annet av arbeidskravene i Naturfag 2 er en objektsamling i biologi. Det lønner seg å starte arbeidet med dette i sommer eller tidlig på høsten, siden det er mye enklere å finne arter ute da. Nærmere beskrivelse av arbeidskravet kan fås ved å henvende seg direkte til kursansvarlig.

  Målgruppe

  Studenter som har gjennomført 30 studiepoeng med Naturfag 1, fortrinnsvis fra grunnskolelærerutdanningen

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  I tillegg til semesteravgift kommer en kursavgift på ca. 7500 kroner per semester.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema