Praktisk fagopplæring i bedrift

Videreutdanning

Effektiv og god læring er nøkkelen til produktive lærlinger! Har du ansvaret for lærlinger eller er involvert i arbeidet med fagopplæring i elektro-, automasjon-, fornybar- eller kraftnæringen? På kurset lærer du å planlegge, gjennomføre og vurdere god praktisk fagopplæring for lærlinger i din bedrift.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Det tas opp studenter etter førstemann til mølla prinsippet fram til 10. januar 2021.

  Se punktet “slik søker du” for nærmere informasjon om hvordan du søker på studiet. Studenter som blir tatt opp på kurset Praktisk fagopplæring i bedrift vil få en e-post med nærmere informasjon om oppstart, læringsplattformen Canvas og lenke til nettsamlingene. 

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

  Realkompetanse som fyller opptakskravet, kan være fagbrev eller tilsvarende og minimum to års praksis som fagarbeider. Et annet realkompetansealternativ kan være fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

  Ta kontakt med faglig ansvarlig dersom du er i tvil om hvorvidt du fyller opptakskravene

  Studenten må disponere PC med bredbåndstilknytning og ha erfaring fra bruk av nettleser og Microsoft Word og PowerPoint. 

  Målgruppe

  Målgruppen for emnet er primært arbeidsledige og permitterte som ønsker å utvikle og bli bevisste på egne muligheter og jobbmestring for seg selv eller andre. Emnet er tilrettelagt for personer som er ansvarlig for eller har (direkte) opplæringsansvar for lærlinger. Emnet er særlig aktuelt for arbeidstakere som er i omstilling i arbeidsliv og/eller studier i forbindelse med koronapandemien.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb
  1. Logg på via ID-porten
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Pedagogiske og internasjonale fag"
  4. Velg "Kortere nettbaserte emner høst 2020"
  5. Velg ditt kurs "3498 Praktisk fagopplæring i bedrift" i rullegardinlisten
  6. Lagre søknaden din
  Om du trenger å laste opp dokumentasjon, kan du gjøre dette under "Mine dokumenter". 

 • Oppstartsinformasjon

  Hvordan registrere deg som student 
  Når det nærmer seg studiestart vil du bli opprettet som student i våre datasystemer og du må registrere deg som student i StudentWeb. Du vil få tilsendt e-post med studentnummer og pinkode, og du må aktivere brukerkonto. Du registrerer deg som student ved å logge inn på StudentWeb med for eksempel bankID eller brukernavn og passordet du opprettet da du aktiverte brukerkontoen, og følg instruksjonene på skjermen. Legg merke til at du ikke skal betale semesteravgift. 
  På student.oslomet.no finner du informasjon om hvordan du semesterregistrer deg. 

  Læringsplattformen Canvas - vårt i digitale klasserom 
  Når du har registrert deg vil du, etter omtrent ett døgn, få tilgang til læringsplattformen Canvas. I Canvas vil det ligge informasjon om samlingene, lenke til Zoom-samlingene, og er stedet hvor du leverer oppgaver og får veiledning. 

  Samlinger på Zoom 
  Alle kursets samlinger er digitale og foregår på Zoom. Husk å laste ned appen på PC, Mac eller telefon/nettbrett før første samling starter. Vi anbefaler også at du bruker hodetelefoner med mikrofon på samlingene. Les mer om hvordan du laster ned og bruker Zoom.  
  Du vil motta en lenke til nettsamlingene på Zoom kort tid før studiestart. 

  Kursplan 
  I kursplanen kan du lese mer om kursets oppbygging, aktiviteter og eksamen. Du vil få mer informasjon om dette på første samling. 
  Oversikt over samlings- og eksamensdatoer vil bli lagt under punktet “Samlingsdager, undervisning og eksamen” 

  Pensum 
  Du finner liste over litteratur under punktet «pensum».  
  Pensumboka «Læring gjennom praksis» kr. 469,- kan bestilles fraktfritt fra kjeller@akademika.no  Heftet «Hva ser jeg når jeg ser» kan lastes ned (lenke under “pensum”) eller kan også bestilles i trykket utgave for kr. 139,- samme sted. Husk navn, adresse og telefonnummer. 
  Begynn gjerne å lese pensum før kurset starter dersom du har anledning til det. 

  På OsloMets studentsider finner du mye nyttig informasjon om blant annet rettigheter og plikter som student, oppgaveskriving, eksamen, digitale verktøy og brukerstøtte. 

   

 • Hva lærer du?

  Kurset skal gi kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere god praktisk fagopplæring for lærlinger i bedrifter i elektro-, automasjon-, fornybar- eller kraftnæringen.

  Tema

  Hva er yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske prinsipper? 

  • Gjennomgang og begrepsforklaring/avklaring 

  Hvordan planlegge for god fagopplæring for lærlinger i bedrift? 

  • Gjennomgang av læreplan på Vg3 -opplæring i bedrift
  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av praktisk opplæring for lærlinger
  • Ungdomskultur og arbeidsplasser som læringsmiljø

  Hvordan utføre god praktisk fagopplæring av lærlinger i bedrift? 

  • Motivasjon, kommunikasjon og samarbeidslæring 
  • Erfaringsbasert læring 
  • Veiledning i arbeids – og læringsprosesser 
  • Opplæring og utvikling av produktivitet  

  Hvordan utføre god vurderingspraksis som styrker lærlingers læring i bedrift? 

  • Observasjon og tilbakemelding 
  • Underveis og sluttvurdering av arbeidsoppdrag 
 • Kursplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Samlingsdager, undervisning og eksamen

  Tilbudet er nettbasert med digitale kurssamlinger i Zoom. I tillegg benyttes Canvas som læringsplattform hvor det vil ligge læringsressurser og rom for dialog mellom studenter og lærere.  

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til digitale plattformer: 
  - forelesninger  
  - gruppeoppgaver 
  - lesing av fagstoff 
  - bruk av egen praksis i arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter 

  Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en kritisk-konstruktiv holdning til studieopplegget. Yrkespedagogisk kunnskap, læringskompetanse, sosial kompetanse og metodekompetanse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon. 

  Samlingsdager 

  Planlagt oppstart i uke 2021.

  Mellom hver samling er det i tillegg obligatoriske læringsgruppesamlinger.

  Arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter 

  Mellom samlingene vil det være individuelle praktiske arbeidskrav som tar utgangspunkt i reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass (tidligere eller nåværende) og skal danne grunnlag for å heve deltakers kompetanse på aktuelle områder. Det tilbys veiledning på arbeidskrav som avtales mellom student og lærer. 

  Følgende arbeidskrav må være levert før eksamen kan avlegges: 

  Arbeidskrav 1 
  Individuell dokumentasjon (skrift, video og eller lyd) som beskriver planlegging av egen opplæring for lærlinger i bedrift.  Omfang: 400 ord +/- 10 % dersom arbeidet leveres skriftlig eller tilsvarende 5-10 min video/lyd 

  Arbeidskrav 2 
  Individuell dokumentasjon (skrift, video og eller lyd) som beskriver gjennomføring av egen praktisk opplæring for lærlinger i bedrift. Omfang: 400 ord +/- 10 % dersom arbeidet leveres skriftlig eller tilsvarende 5-10 min video/lyd 

  Arbeidskrav 3 
  Individuell dokumentasjon (skrift, video og eller lyd), som beskriver egen vurderingspraksis som del av opplæring for lærlinger i bedrift. Omfang: 400 ord +/- 10 % dersom arbeidet leveres skriftlig eller tilsvarende 5-10 min video/lyd 

  Eksamen 

  Eksamen består av en mappeeksamen som inneholder: Individuell dokumentasjon (skrift, video og eller lyd) som beskriver egen læring i løpet av emnet og fra de tre arbeidskravene. Omfang: 400 ord +/- 10 % dersom arbeidet leveres skriftlig eller tilsvarende 5-10 min video/lyd. De tre arbeidskravene skal inngå i mappen

  Du kan lese mer om arbeidskrav og eksamen under punktet "kursplan".

 • Pensum

  Antall sider totalt 286 sider

  Johnsen, B. (1999/2013). "Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser?": Oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding (fagarkivet.oslomet.no) (2. utgave). HiOA Tema utgivelser (44 sider)

  Nilsen, S. E. & Haaland, G. (2020). Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon (180 sider)

  Johan Røed Steen, J. R., Oldervoll, J., Walbækken, M. M. & Røtnes, R (2018) Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon (fafo.no) Fafo-rapport 2018:14 (62 sider)

   

 • Om nettbaserte utdanningstilbud til arbeidsledige og permitterte

  Regjeringen har lansert en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Av disse har Regjeringen satt av 50 millioner kroner til økt nettbasert opplæring. Krisetiltakene er en del av regjeringens kompetansereform. Regjeringen har gjennom en midlertidig forskrift gitt adgang til at ledige og permitterte kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring.
  Utlysningen er et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Diku, og OsloMet har fått midler til Praktisk fagopplæring i bedrift gjennom bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. 

 • Kostnader

  Pensumlitteratur
  Semesteravgiften er inkludert i studiet

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...