English version
!
Studiet tilbys ikke i 2022

Religion og makt - studiested Nepal (i samarbeid med Kulturstudier)

Videreutdanning

Studiet finner sted i Pokhara i Nepal og trekker på perspektiver fra sosialantropologi og religionsstudier, og gir forståelse for forholdet mellom religion og politikk.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. juni. 

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse / realkompetanse.

  Søk via nettsidene til Kulturstudier (kulturstudier.no).

 • Hva lærer du?

  Skandinavia skiller seg i stor grad fra resten av verden ved at man knapt finner offentlig religionsutøvelse. Religion skal holdes til privatsfæren. Det resulterer for eksempel i at nordmenn flest er uvitende om kastesystemet den pakistanske minoriteten i Norge må forholde seg til. For å forstå verden i dag må man ta inn over seg at i global målestokk så er religion viktig for hvordan folk forholder seg til hverandre.

  I Nepal kan man med egne øyne se hvordan alle verdensreligionene lever i et fargerikt og høylytt fellesskap. Vårt studium i Nepal kan gi deg en forståelse av hvordan politikk og religion henger sammen i alle samfunn. Og du får en grunnleggende introduksjon til kultur og samfunn i Sør-Asia, og en fjerdedel av jordens befolkning.

  Emnet har tittelen Religion og makt og er en sammensetning av et emne i sosialantropologi og ett i religionsstudier.

  Undervisningen går over ti uker i Pokhara, Nepal, med forelesere fra Høgskolen, fra Nepal, og verden for øvrig. Studentene er hovedsakelig fra Skandinavia og Sør-Asia.

  Les mer på nettsidene til Kulturstudier (kulturstudier.no).

 • Kostnader

  Semesteravgift ved OsloMet: 600 kroner.

  Studieavgift hos Kultursider: Vennligst se nettsidene til Kulturstudier (kulturstudier.no). 

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema