!
Studiet tilbys ikke høsten 2024.

Trafikkopplæring i skolen

Videreutdanning

Studiet gir en utvidet og mer solid trafikal kompetanse til lærere som skal undervise i valgfaget trafikk med trafikalt grunnkurs.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Trafikklærerutdanning eller lærerutdanning for skole og førerkort klasse B.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her   

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist.     

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 5903

 • Hva lærer du?

  Studentene skal opparbeide et godt grunnlag for å skape et fagmiljø som både utvikler valgfaget trafikk og som myndiggjør lærerne i praktisk gjennomføring av faget.

  Hovedfokuset i studiet er trafikal kompetanse. Studentene som gjennomfører videreutdanningen, vil kunne undervise i valgfaget trafikk med trafikalt grunnkurs som en integrert del. 

  Oppdatert programplan publiseres i mars.

  Studieside for Trafikkopplæring i skolen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no)

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert ved:

  • nettbaserte undervisningsøkter
  • fellessamlinger på universitet
  • øvelser og gruppebasert samarbeid på nett og fysisk
  • nettbasert samhandling
  • individuelt studiearbeid
  • observasjoner og refleksjoner i eget arbeid.

  Høsten 2022 vil studiet ha samlinger mandager og tirsdager i uke 37, 43 og 49, og kurs i førstehjelp onsdag og torsdag en av ukene avhengig av hvilken gruppe du fordeles i.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema