!
Studiet tilbys ikke høsten 2023.

Tverrfaglig kompetanse – literacy i fag og yrker

Videreutdanning

Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter som er relevante og aktuelle på tvers av fag, fagområder, yrker og profesjoner. Tverrfaglige kompetanser dekkes her av begrepet «literacy»: kompetanse i språkbruk, muntlig kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, og flerspråklig kompetanse.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse/realkompetanse

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Nytt studium

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist    

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3574

 • Hva lærer du?

  Kompetanse innen literacy utgjør viktige forutsetninger for kunnskapstilegnelse og kunnskapsformidling i utdanning og for livslang læring. Dette blir stadig mer vektlagt i et tekstbasert samfunn, og i et arbeidsliv preget av mangfold og teknologisering. 

  Studiet vil ta utgangspunkt i elevers språklige utfordringer i det flerspråklige klasserommet, og elevenes møte med komplekse språklige og digitale tekster.

  Studiet passer for deg som er lærer, veileder eller instruktør, og vil styrke din språklige og digitale kompetanse. Målet er at du skal bli teoretisk og praktisk rustet til å arbeide konkret og funksjonelt med å utvikle literacy i det flerspråklige klasserommet. Kompetansen du får er tverrfaglig. 

  Du får kunnskap om funksjonell språkbruk og om hvordan literacy medieres på tvers av fagområder og kulturelle kontekster. I tillegg får du kunnskap om tekniske, pedagogiske og etiske aspekter ved bruk av digitale verktøy.

  Studiet vektlegger hvordan språk implementeres i den ordinære fagundervisningen og hvilke undervisnings- og veiledningsstrategier som kan utvikle elevers kompetanse i deres egen språk- og tekstbruk, og bruk av digitale verktøy. I dette arbeidet vil studiet også bidra til at du får økt innsikt i hvordan skriftlig og muntlig språkbruk gir grunnlag for meningsdanning og kritisk tenkning, og hvordan språket kan brukes på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.

  Studieside for Tverrfaglig kompetanse – literacy i fag og yrker

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen består av samlinger, selvstendige studier og veiledning mellom samlingene. Samlingene kombinerer forelesninger og pedagogiske arbeidsformer som eksemplifiserer teorier i praksis og muliggjør studentaktive bidrag og refleksjoner over metodisk-didaktiske valg knyttet til språklige temaer.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).