Veiledning og coaching for læring på arbeidsplassen

Videreutdanning

Det er stort behov for økt kompetanse innen veiledning og coaching. Mange veileder kunder, brukere, kollegaer, elever og lærlinger i sin arbeidshverdag. På kurset vil du utvikle forståelse for og innsikt i verdier og etisk grunnlag knyttet til egen rolle i veiledning. Tilbudet er tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Kurset er fulltegnet.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse 

  Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker: 

  1. Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende: 
  - fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis; 
  - minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende 

  2. Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. 

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk. 

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb
  1. Logg på via ID-porten
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Pedagogiske og internasjonale fag"
  4. Velg "Kortere nettbaserte emner høst 2020"
  5. Velg ditt kurs i rullegardinlisten
  6. Lagre søknaden din
  Om du trenger å laste opp dokumentasjon, kan du gjøre dette under "Mine dokumenter".

 • Målgruppe

  Målgruppen for emnet er arbeidsledige og permitterte som ønsker å utvikle sin kompetanse innen veiledning og coaching. Studiet er særlig aktuelt for arbeidstakere som er i omstilling i arbeidsliv og/eller studier i forbindelse med koronapandemien. 

 • Hva lærer du?

  Deltakerne skal utvikle forståelse og innsikt i veiledning og coaching, kunne se forholdet mellom valg og begrunnelser for ulike metoder i veiledning og coaching. Det vil bli lagt vekt på at deltagere utvikler forståelse og innsikt i verdier og etisk grunnlag for veiledning og coaching knyttet til egen rolle og kunne redegjøre for sin egen rolle i en veiledningsprosess. Gjennom kurset vil studentene også lære ulike metoder og verktøy i veilednings- og coachingprosesser. Kurset tilpasses studentens ulike yrkesområder og er for alle som er opptatt av det dynamiske samspillet som oppstår der mennesker møtes og arbeider sammen. 

  Innhold:  

  - Individuell veiledning og coaching 
  - Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser 
  - Prosessveiledning 

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Undervisning og samlinger

  Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger à 3 timer i Zoom. Samlingene vil variere mellom undervisning av teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg benyttes Canvas som læringsplattform hvor det vil ligge læringsressurser og rom for dialog mellom studenter og lærere. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer. Innholdet i kurset veksler mellom:  
  - teoretiske innføringer  
  - diskusjoner 
  - praktiske øvelser  
  - refleksjoner over gjennomføring av veiledning og coaching generelt og egen rolle som veileder og coach spesielt 
  - etiske refleksjoner er gjennomgående i hele kurset 

  Mellom samlingene vil det være individuelle praktiske arbeidskrav som dokumenteres og leveres digitalt (Canvas). Arbeidskravene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger fra egen livssituasjon, arbeidsplass (tidligere eller nåværende) og skal danne grunnlag for å heve deltakers kompetanse på aktuelle områder. Det tilbys veiledning på arbeidskrav som avtales mellom student og lærer. 

  Samlingsdager 

  - onsdag 5. august
  - onsdag 12. august 
  - onsdag 19. august
  - onsdag 26. august

  Alle dager fra kl. 09.00-12.00

  Pensum 

  Gjerde, S. (2010). Coaching : hva - hvorfor – hvordan. Fagbokforl: Bergen. Sider: 296 s.  
  Pensum: kapittel 1, 2, 3 og 4 (69 sider) og kapittel 7 og 11 (37 sider) Totalt: 106 sider 

  Tveiten, S. (2019). Veiledning: mer enn ord. Fagbokforlaget: Bergen. (294 sider) 

  Skau, G. M. (2017). Gode fagfolk vokser – personlig kompetanse i arbeid med mennesker, kap. 3. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

 • Om nettbaserte utdanningstilbud til arbeidsledige og permitterte

  Regjeringen har lansert en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Av disse har Regjeringen satt av 50 millioner kroner til økt nettbasert opplæring. Krisetiltakene er en del av regjeringens kompetansereform.
  Regjeringen har gjennom en midlertidig forskrift gitt adgang til at ledige og permitterte kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring.

  Utlysningen er et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Diku og OsloMet har fått midler fire yrkesfaglige tilbud; karrierekompetanse, lærlinger som ressurstrafikkpedagogisk veiledning, samt Veiledning og coaching for læring på arbeidsplassen.

 • Kostnader

  Pensumlitteratur
  Semesteravgiften er inkludert i studiet

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...