Veiledning og coaching (oppdrag/Yrkesfaglærerløftet)

Videreutdanning

Dette er et praktisk-teoretisk studium som vektlegger utvikling av egen kompetanse i veiledning og coaching. Deltakerne skal øke sin kompetanse i hvordan de kan strukturere og gjennomføre gode veiledningssamtaler. Studiet tilbys som en del av Utdanningsdirektoratets tilbud innen Yrkesfaglærerløftet. Det er ledige plasser på studiet, se nærmere informasjon under søknadsfrist og opptakskrav

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet 2022/23. I tillegg til yrkesfaglærere, har OsloMet nå anledning til å ta opp instruktører og faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole og fellesfaglærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram. Disse omfattes ikke av vikar- og stipendordning, og skal søke opptak direkte til OsloMet. 

  Søknadsfrist

  Søknadsfristen til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Søk via Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). Etter søknadsbehandling hos direktoratet må deltakerne søke opptak ved OsloMet. Denne søknadsfristen oppgis senere. 

  For andre søkere: Søknadsfrist og mer informasjon på Folkeuniversitetets nettsider (folkeuniversitetet.no).

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet og hovedmålgruppen er yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom det er ledige studieplasser, vil OsloMet ha mulighet for å ta opp instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere på yrkesfaglige utdanningsprogram og fellesfaglærere som underviser på disse utdanningsprogrammene. Informasjon om dette gis i mai/juni. Disse deltakerne er imidlertid utenfor den statlige vikar- og stipendordningen og skal søke opptak direkte til OsloMet.

  Ofte stilte spørsmål om Yrkesfaglærerløftet

 • Hva lærer du?

  Studiet består av tre emner, totalt 60 studiepoeng. I forbindelse med Yrkesfaglærerløftet gis det tilbud om emne 1 og 2 (VCOO7100 og VCOO7200), til sammen 30 studiepoeng.

  Emne 1: Grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching (VCOO7100), 15 studiepoeng

  Emnet har hovedfokus på individuell veiledning og coaching. Det legges vekt på utvikling av faglige og personlige ferdigheter som veileder og coach. Studentene forventes å praktisere i rollen som veileder og coach, og reflektere over egen utvikling i denne sammenheng.

  Emne 2: Veiledning og coaching i grupper (VCOO7200), 15 studiepoeng

  Emnet omhandler planlegging, gjennomføring og vurdering av veilednings- og coachingprosesser i grupper, metoder og modeller i veiledning og coaching og gruppen som læringsarena. Fokus rettes også mot samspillsprosesser, konflikter og motstand i veiledning og coaching.

  Emne 3: Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsarbeid (VCOO7301), 30 studiepoeng

  Emnet har hovedfokus på veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser. Det legges vekt på videreutvikling av kompetanse som veileder og coach på ulike arenaer og for ulike målgrupper. Studentene forventes å fordype egen praksis som veileder og coach. Studentene skal gjennomføre og dokumentere et utviklingsarbeid som inngår i prosjekteksamen.

  Studieside for Veiledning og coaching (Yrkesfaglærerløftet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om å studere ved OsloMet (student.oslomet.no)
  Her vil du også få se siste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Samlinger og undervisning

  På yrkesfaglærerløftet har studiet tre samlinger á 2-3 dager per semester. Noen av samlingene vil være digitale.

  I tillegg til dette oppdragsstudiet gjennom Yrkesfaglærerløftet, tilbys Veiledning og coaching som et oppdragsstudium hos Folkeuniversitetet Sør-Øst (folkeuniversitetet.no), og som et internfinansiert studium ved OsloMet.

 • Om Yrkesfaglærerløftet

  Norge har en lang og stolt fagarbeidertradisjon som vi skal ta vare på. Gode fagarbeidere forutsetter en god utdanning og mange nok dyktige yrkesfaglærere. Faglig sterke yrkesfaglærere kan utgjøre en stor forskjell. De bidrar til en fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet som er tilpasset arbeidslivets behov. Strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» skal blant annet bidra til:

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene 
  • gode muligheter for kompetanseutvikling

  Yrkesfaglærerne har en sentral rolle i regjeringens yrkesfagløft. Faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere er et viktig bidrag for å sikre at vi har de  fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge" Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere (regjeringen.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlige

Laster inn ...