Veiledning og coaching (Folkeuniversitetet)

Videreutdanning

Dette er et praktisk-teoretisk studium som vektlegger utvikling av egen kompetanse i veiledning og coaching. Deltakerne skal øke sin kompetanse i hvordan de kan strukturere og gjennomføre gode veiledningssamtaler. Studiet er et samarbeid med Folkeuniversitet.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlige

Laster inn ...