!
Studiet tilbys ikke i 2022

Voksnes læring og læringskultur

Videreutdanning

Voksnes læring og læringskultur vil møte behov hos personer som arbeider med undervisning, veiledning, ledelse og organisering av virksomheter der voksnes læring er sentralt.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema