!
Studiet tilbys ikke i 2020

Voksnes læring og læringskultur

Videreutdanning

Voksnes læring og læringskultur vil møte behov hos personer som arbeider med undervisning, veiledning, ledelse og organisering av virksomheter der voksnes læring er sentralt.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars (tidlig opptak) / 15. april

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (GSK) / realkompetanse

 • Hva lærer du?

  Studiet tar utgangspunkt i det faktum at forutsetningene for læring så vel som måtene å lære på varierer både med alder og med kultur. Deltakerne forberedes gjennom studiet til oppgaver og ansvar knyttet til voksne menneskers læring i et moderne, flerkulturelt samfunn.

  Undervisningen er organisert rundt fire samlinger á tre dager og det legges opp til variert metodebruk, med stor egenaktivitet fra studentenes side. Det inngår forelesninger og diskusjonsgrupper og deltakelse i elektronisk faglig forum. Studentene skal skrive 2 refleksjonsnotater i løpet av studiet.

  Studieside for Voksnes læring og læringskultur

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

   

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift(student.oslomet.no).
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema