!
Studiet tilbys ikke høsten 2022.

Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget

Videreutdanning

Studiet er for deg som ønsker å utvikle din kompetanse og kunnskap for å kunne tilrettelegge for læring og utvikling i arbeidslivfaget i ungdomsskolen.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført lærerutdanning eller tre års høyere utdanning der pedagogikk/opplæring inngår.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden/utdanningen.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Poenggrense ved siste opptak

  Nytt studium

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist    

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3575

 • Hva lærer du?

  Du får lære om hva praktisk kunnskap innebærer, og yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske metoder for gjennomføring av praktiske arbeidsoppgaver.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vektlagt i studiet, da HMS er et grunnleggende element i praktiske arbeidsoppgaver. Studiet innebærer også å utvikle kunnskap om å arbeide med kreative, innovative og induktive læringsformer i skapende og utforskende prosesser. 

  Studieside for Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget 

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget er et deltidsstudium over ett år som er delt inn i to emner på 15 studiepoeng. 

  Studiet tilbys som samlings- og nettbasert, med en blanding av samlinger på campus og nettbaserte samlinger. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming med vekt på studentaktive læringsformer. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til ulike læringsarenaer og digitale plattformer. Forelesninger, dialogbasert undervisning, erfaringsdeling, individuelle oppgaver, og gruppeoppgaver er aktuelle arbeidsformer.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).