Studenter spiller ballspill i undervisningen

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Bachelorprogram

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag gir deg kompetanse til å kunne jobbe med barn og ungdoms læring, utvikling og erfaring i bevegelsesaktiviteter. Du kan undervise i kroppsøving på alle trinn, samt på idrettslinjer på videregående skoler.

 • Studiestart

  Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum.

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du være registrert student for å kunne logge deg inn på "Min side".

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet høsten 2020.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 48,5
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 44,3

  Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no)
  • Spesielle opptakskrav: 
   • minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål, muntlig) og matematikk
   • minst 35 skolepoeng

  Direkte opptak til 2. og 3. studieår

  Studenter fra andre høgskoler som har tatt / tar det første studieåret (med bestått 20 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 2. studieår. Dette gjelder også søkere som har tatt / tar årsstudium i kroppsøving og idrettsfag (med bestått 20 dager veiledet praksis i skole) ved OsloMet eller en annen høgskole.

  Studenter som har tatt / tar de første 2 studieår (med bestått 40 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 3. studieår.

  Studenter må oppfylle fakultetets kvalifiseringskrav. Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag og studiepoeng. Alle eksamener må være bestått innen 1. juli.

  Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet - storbyuniversitetet.

  Søknadsfrist 1. mars

  Her finner du generelle retningslinjer for overflytting til OsloMet.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 140

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  Gjennom utdanningen vil du bli engasjert i varierte læringsformer i klasserom, sal, basseng og friluft som gjør deg til en god lærer. Du får kunnskap om kroppsøvings- og idrettspedagogikk, om kroppens oppbygging og funksjon og treningslære. Studiet inneholder en stor andel praktisk-metodiske aktiviteter der du lærer å drive variert og motiverende undervisning.

  Du vil få kompetanse til å kunne jobbe med barn og ungdoms læring, utvikling og erfaring i, om og gjennom bevegelsesaktiviteter. 

  Studiet passer blant annet for deg som

  • vil undervise i kroppsøving i grunnskolen, videregående opplæring eller på folkehøgskole
  • vil kombinere din egen interesse for bevegelse, idrett og / eller friluftsliv med et ønske å jobbe med barn og ungdom
  • vil ta en mastergrad innen utdanningsvitenskap og spesialisere deg for skolefaglig eller pedagogisk arbeid i grunnopplæringen
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er organiseres på en slik måte at den sikrer progresjon og sammenheng mellom de ulike emnene. Integrering av praktisk og teoretisk kunnskap skjer gjennom at studentene møte varierte undervisnings- og læringsformer. 

  Noen av undervisningsformene er

  • seminarer
  • gruppearbeid
  • studentaktive læringsformer
  • praktisk-metodiske aktivitetslære

  Studiet har mye praktisk undervisning med krav til 80% oppmøte og flere obligatoriske turer. Det kan derfor være en utfordring å kombinere studiet med toppidrett. Hvis dette gjelder deg, ta kontakt med studiets ansvarlige leder så tidlig som mulig, slik at vi kan finne en løsning for å kombinere din idretts-satsning med studier.

  Det er mye svømmeundervisning og krav til svømmedyktighet i studiet. Om du ikke er svømmedyktig ved studiestart, må studiets ansvarlige leder informeres og du må beregne en stor egeninnsats for å bli svømmedyktig i løpet av det første studieåret.
   

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du bør også være oppmerksom på at dette studiet krever tilgang til den del utstyr, og at du må regne med noen kostnader når det kommer til turer, friluftsliv og skikurs.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  2. semester

  3. studieår

 • Hva kan du jobbe som?

  De fleste jobber som underviser i kroppsøving i skolen, men du blir også kvalifisert til å jobbe innenfor

  • Skoleverket
  • Idrett
  • Offentlige etater
  • Private bedrifter
  • Treningssenter

  Ved påbygging til et fjerde år som gir deg to undervisningsfag, vil du lettere kunne få jobb i skolen.

 • Praksisplass

  Hvert semester har studentene veiledet praksis i skolen. Det blir lagt spesiell vekt på å integrere studentenes erfaringer og læring fra praksis inn i den øvrige undervisningen, og motsatt.

  Praksisopplæringen er totalt på 70 dager og er obligatorisk.

  Les mer om praksis på student.oslomet.no

 • Utveksling

  På Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan man reise ut på opphold fra fire uker inntil et semester. Det vil bli gitt informasjon i klassen i forbindelse med studiestart om de ulike mulighetene.  

  Du kan blant annet dra på utveksling til

  • USA
  • Nederland
  • New Zealand
  • Zambia

  Les mer om utveksling på student.oslomet.no

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema