!
Studiet erstattes av Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag.

Fra høsten 2022 tilbyr vi ikke opptak til faglærerstudiet, men starter opp Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag.

Studenter spiller ballspill i undervisningen.

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Bachelorprogram

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag gir deg kompetanse til å kunne jobbe med barn og ungdoms læring, utvikling og erfaring i bevegelsesaktiviteter. Du kan undervise i kroppsøving på alle trinn, samt på idrettslinjer på videregående skoler.

NB! Fra høsten 2022 tilbyr vi ikke opptak til faglærerstudiet, men starter opp utdanningene

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.