!
Studiet tilbys ikke i 2020

Kroppsøving – årsstudium

Årsstudium

Årsstudiet i kroppsøving gjør deg først og fremst forberedt til lærerarbeid i grunnskolen.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist.
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no).

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 55
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 45,9

  Søk med studiekode

  215 185

  Opptak til årsstudier ved OsloMet.

 • Hva lærer du?

  Studiet skal gi deg solid pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse for å kunne undervise ut fra gjeldende lærerplan i kroppsøving. Du vil også tilegne seg kompetanse innenfor et bredt utvalg av individuelle aktiviteter, lag- og ballaktiviteter, alternative bevegelsesaktiviteter, dans og friluftsliv.

  Gjennom det vil du opparbeide deg praktisk erfaring med tilrettelegging for fysisk mestring, utfoldelse og kreativitet i ulike miljø og med varierte arbeidsformer, der en tar hensyn til kjønn, kulturell bakgrunn, ulike aldersgrupper og behov for tilpasset opplæring.

  Sammenhengen mellom kroppsøving, helse og samfunnsmessige forhold vil bli vektlagt. Dette skal gi nødvendige forutsetninger for arbeid med å legge til rette for allsidig bevegelsesutfoldelse i skolen.

  Les mer om studiet på student.oslomet.no.

 • Hvordan foregår undervisningen

  Det legges også stor vekt på at du skal utvikle din nysgjerrighet og evne til refleksjon og kritisk tenkning omkring din egen profesjon som lærer.

  Gjennom studiet vil du også utfordres til å reflektere over kroppsøvingsfagets betydning i et danningsrelatert perspektiv, og den rolle og betydning fysisk aktivitet spiller og bør spille i samfunnet for øvrig.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Vær også oppmerksom på at studiet krever tilgang til en del utstyr, og at det må påregnes noen kostnader rundt turer.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som

  Studiet kombinert med videre studier gir mulighet for arbeid innen skoleverket, idrett, offentlige etater, private bedrifter og treningssentre.

  Dine jobbmuligheter avhenger av ditt valg av videre utdanningsløp.

  Du kan undervise i kroppsøvingsfaget i skolen, eller arbeide med helseforebyggende arbeid i offentlig og privat sektor. Det er også mulig å jobbe med fysisk aktivitet og friluftsliv, primært for barn og ungdom, men også andre grupper.

 • Praksis

  Praksisopplæringen er en obligatorisk og viktig del av lærerutdanningene ved OsloMet.

  Les om praksis for kroppsøving på student.oslomet.no.

 • Spesielle hensyn

  Les mer om hva som kreves for opptak ved dette studiet på student.oslomet.no:

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema