Lærerutdanning for tospråklige lærere

Bachelor

Bachelorstudiet gir et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne arbeide i norsk grunnskole som lærer i de fagene du fordyper deg i. Studiet tilbys ikke i 2018.

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema