!
Det er ikke opptak til dette studiet i 2019.

Lærerutdanning for tospråklige lærere

Bachelorprogram

Bachelorstudiet gir et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne arbeide i norsk grunnskole som lærer i de fagene du fordyper deg i. Studiet tilbys ikke i 2019.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Spesielle opptakskrav:

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål, muntlig).
  • Bestått opptaksprøve.

  Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist.
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no).

  Studiet tilbys ikke i 2019.

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: Alle kvalifiserte.
  • Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte.

  Søk med studiekode

  215 562

 • Hva lærer du?

  Studiet er organisert som en deltidsutdanning med 45 studiepoeng hvert år over fire år. Studiet er bygget opp med 60 studiepoeng profesjonsfag med bacheloroppgave, 90 studiepoeng skolefag, ytterligere 30 studiepoeng skolefag eller et skolerelevant fag. Minst et av skolefagene bør være på 60 studiepoeng. Studiet inneholder også veiledet praksis i grunnskolen på OsloMets praksisskoler i Oslo og Akershus.

  Hvert studieår skal en student ha 15 studiepoeng profesjonsfag. I tillegg skal en velge ett av to fag som tilbys spesielt for denne utdanningen. For studieåret 2017-2018 skal studentene velge enten matematikk eller samfunnsfag.

  Det åpnes for at studentene kan velge å studere enkeltfag sammen med grunnskolelærerstudentene etter to fullførte studieår. Hvilke fag dette gjelder offentliggjøres hvert år i forbindelse med fagvalg.

  Hvert studieår skal studenten ut i praksis. Selv om studiet er en deltidsutdanning, vil disse praksisperiodene være fulltid. For nærmere detaljer om praksis, se programplanen.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( TOSBA/2019/HØST )

   

 • Hva kan du jobbe som

  Med lærerutdanning for tospråklige lærere kan du tilsettes på klassetrinn 1.-7. i grunnskolen i fag/fagområder hvor du har minst 30 studiepoeng relevant utdanning, samt på 8.-10. trinn i en rekke fag.

  For tilsetning på 8.-10. trinn kreves det 60 studiepoeng i enkelte fag jf. den til enhver tid gjeldende forskrift for tilsetninger i grunnskolen. 

  Bachelorstudiet gir deg et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne arbeide i norsk grunnskole som lærer i de fagene du fordyper deg i. Målgruppen for studiet er primært morsmålslærere og tospråklige lærere som jobber i grunnskolen, men mangler formell kompetanse.

  OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar (student.oslomet.no).

 • Praksisplass

  Praksis er en naturlig og viktig del av dette studiet. OsloMet samarbeider med landets fremste arbeidsplasser innen fagområdet, slik at du skal få en lærerik og spennende praksistid.

  Les mer om praksis for lærerutdanningene på student.oslomet.no.

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema