Om veiledere – for søkere til ph.d.-programmet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

Råd om hvordan du finner en veileder for ditt doktorgradsprosjekt.

Det er viktig at du setter deg godt inn i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet – storbyuniversitetet (lovdata.no) før du søker opptak til ph.d.-programmet.

Når det gjelder veiledere og veiledningens innhold, er det spesielt kapittel 3 du bør sette deg inn i.

Når du søker opptak til ph.d.-programmet, sier forskriften at du skal ha med forslag på minst én veileder (§2-2 (1) e).

Videre sier forskriften at en kandidat som hovedregel skal ha to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder.

Det er doktorgradsutvalget ved fakultetet (DGU-LUI) som oppnevner hovedveileder og medveileder.

Det er viktig at du som kandidat har veiledere som passer til prosjektet ditt og som du trives med. Derfor ønsker vi at du skal foreslå både hovedveileder og medveileder i søknaden.

Hvem kan være veileder?

Det er viktig å sette seg inn i det fagfeltet prosjektet ditt er innenfor og gjøre deg kjent med den forskningen som foregår på feltet. Da kan du lettere finne veiledere som passer for deg og ditt prosjekt. Samtidig er det noen krav som må være ivaretatt for å være kvalifisert til å veilede en ph.d.-kandidat.

Hvordan finne en veileder?

Husk at du må ta kontakt med programansvarlig Kristin Walseth på e-post for å diskutere veiledere, da dette må være på plass før du søker om opptak til programmet.

Kontaktinformasjon:

    Laster inn ...