Realkompetanse utviklingsstudier

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til studier i utviklingsstudier. Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Studiespesifikke krav

Generelle krav til realkompetanse ved OsloMet - Storbyuniversitetet

Retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet