Studenter stiller inn kamera og lys i et filmstudioe

Yrkesfaglærer: design og håndverk / medieproduksjon

Bachelor

Er du stolt av faget ditt, og ønsker at flere skal lære det? For å videreutvikle design- og håndverksfagene, trengs flere flinke lærere som kan inspirere nye håndverkere til å komme gjennom skoleløpet og ta fag- eller svennebrev.

 • Studiestart

  Mer informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du ved å søke opp ditt studium på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: alle kvalifiserte.
  • Studiene har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse / realkompetanse.

  Spesielle opptakskrav:

   

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 126

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

  Utlysning av stipend til PPU og YFL

  Utdanningsdirektoratet lyser ut et utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Søknaden må komme fra skoleeiere.  Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

  Utlysning av stipend til PPU og YFL 2019 (www.udir.no)

 • Hva lærer du?

  Yrkesfaglærerutdanning Design og håndverk/medieprodusjon (YFL-DH) er et studium tilpasset deg som ønsker å gi opplæring i design- og håndverksfag i ungdomsskolen, videregående skole eller ute i bedrift.

  Studiet er både for de som er fagarbeidere, instruktører eller faglige ledere innen for design. og håndverksfag, og for de som er lærerutdannet fra før men som ønsker å kunne undervise også i design- og håndverksfagene.

  Velger du denne utdanningen, vil du både lære hvordan du skal opptre i en ny yrkesrolle som lærer, og du vil få styrket din egen faglige kompetanse innenfor det faget du har fag- eller svennebrev i.

  For å lære å bli en profesjonell yrkesfaglærer knyttes yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk tett mot yrkesfaglige temaer som produktutvikling, designprosesser, innovasjon og HMS.

  Bachelorstudiet er delt i to:

  • Profesjonsfag (60 studiepoeng), med 70 dager veiledet yrkespedagogisk praksis (pedagogikk, 30 studiepoeng) og yrkesdidaktikk (30 studiepoeng).
  • Yrkesfag (120 studiepoeng), som er fordelt på yrkesfaglig bredde og yrkesfaglig dybde.

  Yrkesfaglig bredde er tilpasset undervisning på ungdomstrinnet, Vg1 design og håndverk og brede Vg2 som for eksempel Vg2 Design og tekstil. I denne delen får du blant annet innsikt i de ulike yrkene som inngår i utdanningsprogrammet.

  Yrkesfaglig dybde er tilpasset undervisning innenfor eget fagbrevområdet på Vg2 og Vg3 i skole og/eller bedrift, og gir deg muligheten til å fordype deg i eget fag utover fagbrevnivå.

  Dersom du tidligere har gjennomført Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan du få fritak fra yrkesdidaktikk og yrkespedagogikk, tilsvarende 60 studiepoeng.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Bachelorstudiet er en landsdekkende linje med studenter fra hele landet. Du bor hjemme mens du studerer, og møter de andre studentene til fire uker felles samlinger per semester.

  Mellom samlingene jobber du selvstendig med studierelaterte oppgaver og har praksis i skole og arbeidsliv.

   

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

 • Hva kan du jobbe som?

  Du kan jobbe som yrkesfaglærer i:

  • Videregående skole (Vg1 Design og håndverk, Vg2 og Vg3 innenfor eget fagbrevområde
  • Opplæring i bedrift
  • Voksenopplæringen
  • Kunst og håndverkslærer
  • Annen relevant undervisning på ungdomskolen
 • Praksisplass

  Det er totalt 130 dager veiledet og vurdert praksisopplæring, fordelt slik:

  • 70 dager yrkespedagogisk praksis. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsdag.
  • 60 dager yrkesfaglig praksis i ulike bedrifter/virksomheter. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i det daglige arbeidet og yrkesprosesser på ulike arbeidsplasser.

  Praksisopplæringen bidrar til at studentene oppnår relevant og god kompetanse for sin framtidige utøvelse av læreryrket.

  Les mer om praksisplass her.

 • Utveksling

  Du kan dra på utveksling i 3. eller 4. semester. Minimum varighet er 3 måneder.

  Noen av stedene du kan utveksle til:

  • Danmark
  • Finland
  • Tyskland
  • Sverige
  • Uganda

  Les mer om utveksling her.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema