Yrkesfaglærer: helse- og oppvekstfag

Bachelor

Er du fagarbeider innen ett eller flere helse- og oppvekstfaglige yrker og har lyst til å bli lærer? Da kan Yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag være noe for deg. Som yrkesfaglærer får du mulighet til å påvirke fremtidens helse- og oppvekstsektor.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Heltid: alle kvalifiserte. Studiene har ikke kvote for førstegangsvitnemål.
  • Deltid: Ordinær kvote: 54,2. Studiene har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

  Opptakskrav

  Spesielle opptakskrav:

  • Fullført en av de yrkesfaglige utdanningene innen helse og oppvekstfag
  • Minimum to års yrkespraksis etter fullført utdanning (etter fag-/svennebrev eller vitnemål) innenfor faget du er utdannet i
 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 123 (heltid)
  215 106 (deltid)

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

  Utlysning av stipend til PPU og YFL

  Utdanningsdirektoratet lyser ut et utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Søknaden må komme fra skoleeiere.  Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

  Utlysning av stipend til PPU og YFL 2019 (www.udir.no)

 • Hva lærer du?

  Hvis du jobber som noe av dette, så kan yrkesfaglærerutdanning være det riktige for deg:

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Apotektekniker
  • Hudpleier
  • Fotterapeut
  • Tannhelsesekretær
  • Helsesekretær
  • Ambulansearbeider
  • Portør
  • Ortopeditekniker
  • Aktivitør

  Fagarbeidere i helse- og oppvekstfag har svært viktige oppgaver i samfunnet. I fremtiden vil vi ha behov for stadig flere av dem, og ingen har bedre forutsetninger til å utdanne disse enn fagarbeidere med erfaring fra sektoren som allerede jobber der.

  Velger du å begynne på en utdanning for å bli yrkesfaglærer, får du oppdatert din egen yrkesfaglige kompetanse, i tillegg til at du vil lære hvordan du skal beherske lærerrollen.

  Som yrkesfaglærer er det viktig å ha en bred og helhetlig kompetanse. Emnene i studiet henter derfor kunnskapsgrunnlaget fra både samfunnsvitenskapelige, humanistiske og naturvitenskapelige fagområder.

  Studiet har pedagogikk og yrkesdidaktikk integrert i alle emner. Pedagogikken lærer deg å få en forståelse av hvordan barn, unge og voksne utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger – og hvordan dette skjer i et samspill mellom individuelle og samfunnsmessige forhold.  Yrkesdidaktikk omfatter sentrale spørsmål som ligger i skjæringsfeltet mellom yrkesutøvelsen og opplæringen til denne.

  Gjennom studiet får du kunnskap om de ulike yrkene innen fagområdet. I tillegg vil du videreutvikle din yrkeskompetanse utover Vg3-nivå og gjør deg i stand til å undervise i spesialiserte og fagspesifikke.

 • Hvordan foregår undervisningen

  Studiet organiseres med 5 ukesamlinger i hvert semester dersom du studerer på heltid. Deltidsstudentene tar 45 studiepoeng hvert år og det varierer om de har 5 eller 2,5 ukesamlinger i hvert semester.

  Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Studenter med mer enn 20 prosent fravær i et emne får ikke avlegge eksamen.

  Studentene skal gjennomføre en tverrfaglig bacheloroppgave på 30 studiepoeng i 3. studieår dersom du studerer heltid, og 4. studieår for deltidsstudenter. Bacheloroppgaven er knyttet til profesjonsfag og yrkesfaglig bredde/dybde.

  I tillegg til samlingene skal det gjennomføres praksisperioder på til sammen 130 dager.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

 • Heltid eller deltid

  Du kan gjennomføre studiet på heltid over tre år, eller på deltid i løpet av fire år. Studiet er samlingsbasert og det gjennomføres ti ukesamlinger på høgskolen per studieår for heltidsstudenter og omtrent syv til åtte ukesamlinger for deltidsstudenter.

 • Hva kan du jobbe som

  Studiet kvalifiserer til å undervise i helse- og oppvekstfag i:

  • Videregående skole
  • Opplæring i bedrift
  • Voksenopplæringen

  I tillegg gir det kompetanse til å undervise i "Mat og helse" og ulike valgfag på ungdomstrinnet.

 • Praksisplass

  Det er totalt 130 dager veiledet og vurdert praksisopplæring, fordelt slik:

  • 70 dager pedagogisk praksis. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsdag.
  • 60 dager yrkesfaglig praksis i ulike bedrifter/virksomheter. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i det daglige arbeidet og yrkesprosesser på ulike arbeidsplasser.

  Praksisopplæringen bidrar til at studentene oppnår relevant og god kompetanse for sin framtidige utøvelse av læreryrket.

  Les mer om praksisplass her.

 • Utveksling

  Du kan søke om utveksling i 3. semester med varighet på minimum 3 måneder.

  Du kan dra til ett av disse stedene:

  • Københavns Professionshøjskole
  • Kyambogo University, Uganda

  Les mer om utveksling her.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema