Poenggrenser for 2018

Se en oversikt over poenggrensene for årsstudiene og bachelorstudiene ved OsloMet for opptaket i 2018.

Oversikt over poenggrenser

Poenggrensene og studiekodene kommer fra Samrodna opptak. Antall studieplasser er med forbehold om endringer.

Den ordinær kvoten er konkurransepoeng, og kvoten for førstegangsvitnemåler skolepoeng.

Kravkoder

GENS = generell studiekompetanse.

Øvrige kravkoder: se forklaring under de enkelte studier, eller på Samordna opptak.

Bachelorstudier

Administrasjon og ledelse

Anvendt datateknologi

Arkivvitenskap

Barnehagelærer

Barnevernspedagog

Barnevernspedagog (fire år deltid)

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bioingeniør

Drama og teaterkommunikasjon

Ergoterapeut

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Faglærer i formgiving, kunst, håndverk

Farmasi (reseptar)

Fotojournalistikk

Fysioterapeut

Fysioterapeut - mensendieck

Grunnskolelærer 1.-7. trinn (fire år)

Yrkesutdanning.

Grunnskolelærer 5.-10. trinn med engelsk (fire år)

Yrkesutdanning.

Grunnskolelærer 5.-10- trinn med matematikk (fire år)

Yrkesutdanning.

Grunnskolelærer 5.-10- trinn med norsk (fire år)

Yrkesutdanning.

Informasjonsteknologi

Ingeniør, bioteknologi og kjemi 1)

Ingeniør, bygg 1)

Ingeniør, data 3)

Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi 1)

Ingeniør, energi og miljø 1)

Ingeniør, maskin 1)

Journalistikk 2)

Kunst og design – kunst og formidling

Kunst og design – mote og produksjon

Medier og kommunikasjon

Ortopediingeniør

Prehospitalt arbeid – Paramedic

Produktdesign

Psykologi med vekt på adferdsanalyse

Radiografi

Samfunnsernæring

Sosialt arbeid (sosionom)

Sykepleier, Kjeller

Sykepleier, Pilestredet

Sykepleier, Sandvika

Tannteknikk

Tegnspråk og tolking

Trafikklærer (to år)

Kandidatstudium.

Utviklingsstudier

Vernepleier, Kjeller

Vernepleier, Kjeller (fire år deltid)

Vernepleier, Sandvika (fire år deltid)

Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller

Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk (nettbasert)

Yrkesfaglærer i design- og håndverksfag, Kjeller

Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller

Yrkesfaglærer i elektrofag (nettbasert)

Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, Kjeller

Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, Kjeller (deltid)

Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag, Kjeller

Yrkesfaglærer i service og samferdsel, Kjeller

Yrkesfaglærer i service og samferdsel (nettbasert)

Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller

Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon (nettbasert)

Økonomi og administrasjon, Revisjon og Facility Management

Årsstudier

Arkivvitenskap (to år deltid)

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Design og kommunikasjon i digitale medier (to år deltid)

Drama og teaterkommunikasjon

Kroppsøving/idrett

Medier og kommunikasjon

Tegnspråk

Utviklingsstudier

Økonomi og ledelse

Økonomi og ledelse (to år deltid)

Fotnoter og kommentarer

1) Forkurskvote, inntil 20 prosent av studieplassene, alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass i kvoten i 2018.

2) Praksiskvote, inntil ti prosent av studieplassene, alle kvalifiserte søkere i kvoten fikk tilbud om studieplass i 2018. Minoritetskvote, alle kvalifiserte søkere i kvoten fikk tilbud om studieplass i 2018.

3) Forkurskvote. Poenggrense 32,5.