Arkivformidling og tilgjengeliggjøring (ARK3200)

Enkeltemne bachelor

Dette enkeltemnet kombinerer teori og praksis for å utvikle forståelse for oppgaver og utfordringer i knyttet til formidling av arkiv ved arkivinstitusjoner.