Arkivvitenskap

Årsstudium

I en omskiftelig verden er behovet for pålitelig informasjon større enn noen gang. Årsstudiet i arkivvitenskap er et deltidsstudium som gir kompetanse i å danne og oppbevare arkiv av alle slag, med vekt på digitale arkiv.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist.
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no).

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 54,9
  • Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte

  Søk med studiekode

  215 601

 • Hva lærer du?

  Årsstudiet i arkivvitenskap gir deg teoretisk og metodisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i privat og offentlig organisasjoner.

  Du får kunnskap om arkivenes betydning for enkeltmennesker, organisasjoner, virksomheter og samfunnet, og om regelverket for offentlighet og innsyn. Studiet gir deg høy kompetanse i arkivdanning og bevaring, og du lærer hvordan dokumentasjon i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte.

  Fordi dokumentasjon i dag skapes i mange ulike systemer og formater, er det stort behov for teoretiske og metodologiske kunnskaper i dagens samfunn.

 • Hvordan foregår undervisningen

  Studiet er samlingsbasert, og har fire samlinger per semester.

  Studiet er et deltidsstudium som tas over to år. Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale temaer gjennomgås i undervisningen. Det kan være obligatorisk tilstedeværelse i forbindelse med løsning av arbeidskrav.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som

  Studiet kvalifiserer til jobber innenfor arkivtjenesten i offentlig forvaltning og private virksomheter, og i offentlige og private arkivinstitusjoner.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema