!
Viktig om opptak!

Det blir ikke opptak til årsstudiet i arkivitenskap i 2019. Se informasjon lengre ned på siden.

Arkivvitenskap

Årsstudium

I en omskiftelig verden er behovet for pålitelig informasjon større enn noen gang. Årsstudiet i arkivvitenskap er et deltidsstudium som gir kompetanse i å danne og oppbevare arkiv av alle slag, med vekt på digitale arkiv.

 • Viktig om opptak

  Det blir ikke opptak til årsstudiet i arkivitenskap i 2019. Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag planlegger å omstrukturere studiene innen arkivvitenskap fra studieåret 2020/2021:

  • Bachelorstudiet går over fra samlingsbasert til ukentlig undervisning. 
  • Arkivakademiet og årsstudiet i sin nåværende form legges ned. 
  • Det tilbys et nettbasert deltidsstudium i arkivvitenskap, tilsvarende et årsstudium. Dette studiet er et videreutdanningstilbud for søkere som allerede er i arbeidslivet eller har høyere utdanning fra før.
 • Hva lærer du?

  Årsstudiet i arkivvitenskap gir deg teoretisk og metodisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i privat og offentlig organisasjoner.

  Du får kunnskap om arkivenes betydning for enkeltmennesker, organisasjoner, virksomheter og samfunnet, og om regelverket for offentlighet og innsyn. Studiet gir deg høy kompetanse i arkivdanning og bevaring, og du lærer hvordan dokumentasjon i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte.

  Fordi dokumentasjon i dag skapes i mange ulike systemer og formater, er det stort behov for teoretiske og metodologiske kunnskaper i dagens samfunn.

 • Hvordan foregår undervisningen

  Studiet er samlingsbasert, og har fire samlinger per semester.

  Studiet er et deltidsstudium som tas over to år. Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale temaer gjennomgås i undervisningen. Det kan være obligatorisk tilstedeværelse i forbindelse med løsning av arbeidskrav.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som

  Studiet kvalifiserer til jobber innenfor arkivtjenesten i offentlig forvaltning og private virksomheter, og i offentlige og private arkivinstitusjoner.

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema