!
Siste opptak

Nettstudiet vil bli lagt ned i sin nåværende form, vi tar sikte på å lansere et nytt nettstudium fra studieåret 2021-2022. Søknadsfristen for siste opptak til studiet med oppstart januar 2020, er 1. desember.

Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)

Årsstudium

Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) gir en bred innføring i organisering, gjenfinning og formidling av ulike medieformer og tekster, der brukeraspektet står sentralt.

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema