Dokumentasjonsforvaltning i teori og praksis

Enkeltemne bachelor

Dette emnet gir en innføring i arkivvitenskapelig teori og nasjonale og internasjonale standarder for feltet, samt en introduksjon i prinsipper og metoder for kravstilling og evaluering.

 • Opptakskrav og målgruppe

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  For vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Ingen forkunnskapskrav.

  Søknadsperiode

  Det er løpende opptak fra 5. juni til 10. august 2020. 

  Kurset er fulltegnet. Det legges ut melding dersom det åpnes for nye søknader.

  Målgruppe

  Målgruppen for dette emnet er permitterte og arbeidsledige som følge av covid-19-utbruddet.

  Emnet retter seg mot personer som enten har praktisk erfaring fra arkivfeltet eller fra saksbehandling, eller personer som fra før har høyere utdanning.

 • Slik søker du

  Du søker om opptak gjennom Søknadsweb.

  Velg "Medie- og bibliotekfag", og deretter "Kortere nettbaserte emner".

 • Hva lærer du?

  Du vil lære om teoretiske og metodiske prinsipper for organisering, styring og kontroll av dokumentasjonsprosesser i virksomheter med utgangspunkt i en funksjonsanalytisk tilnærming. 

  I dette emnet gis du en grunnleggende forståelse for sentrale arkivfaglige begreper og kunnskap om de arkivteoretiske forutsetningene for arkiv- og dokumentasjonsforvaltning. I tillegg vil du få:

  • forståelse for dokumentasjonens og arkivenes funksjoner i organisasjoner og samfunn, og kunnskap om det norske arkivlandskapets organisering
  • forståelse for arkiv- og dokumentasjonsforvaltningens rolle og oppgaver
  • kjennskap til administrative prosesser og dokumentasjonspraksis i moderne organisasjoner
  • grunnleggende kunnskap om elektroniske sak-/arkivsystemer
  • gode kunnskaper om standarder for dokumentasjonsforvaltning og ledelsessystemer for dokumentasjon, samt om standarder for elektroniske sak-/arkivsystemer 
  • kunnskap om styring, evaluering og risikovurdering av arkiv- og dokumentasjonsforvaltningsløsninger inkl. arkivplan og internkontroll
  • gode kunnskaper om funksjonsanalyse og prosesskartlegging

  Mer informasjon vil du finne i emneplanen (student.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsform

  Arbeidsformene er nettbaserte forelesninger, nettbaserte diskusjoner, oppgaveløsning og selvstudium.

  Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten få godkjent tre arbeidskrav: En individuell oppgave og to gruppeoppgaver. 

 • Kostnader

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema