Dokumentasjonsforvaltning i teori og praksis

Enkeltemne bachelor

Dette emnet gir en innføring i arkivvitenskapelig teori og nasjonale og internasjonale standarder for feltet, samt en introduksjon i prinsipper og metoder for kravstilling og evaluering.

 • Opptakskrav og målgruppe

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  For vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Ingen forkunnskapskrav.

  Søknadsperiode

  Det er løpende opptak fra 5. juni til 10. august 2020. 

  Målgruppe

  Målgruppen for dette emnet er permitterte og arbeidsledige som følge av covid-19-utbruddet.

  Emnet retter seg mot personer som enten har praktisk erfaring fra arkivfeltet eller fra saksbehandling, eller personer som fra før har høyere utdanning.

 • Slik søker du

  Du søker om opptak gjennom Søknadsweb.

  Velg "Medie- og bibliotekfag", og deretter "Kortere nettbaserte emner".

 • Hva lærer du?

  Du vil lære om teoretiske og metodiske prinsipper for organisering, styring og kontroll av dokumentasjonsprosesser i virksomheter med utgangspunkt i en funksjonsanalytisk tilnærming. 

  I dette emnet gis du en grunnleggende forståelse for sentrale arkivfaglige begreper og kunnskap om de arkivteoretiske forutsetningene for arkiv- og dokumentasjonsforvaltning. I tillegg vil du få:

  • forståelse for dokumentasjonens og arkivenes funksjoner i organisasjoner og samfunn, og kunnskap om det norske arkivlandskapets organisering
  • forståelse for arkiv- og dokumentasjonsforvaltningens rolle og oppgaver
  • kjennskap til administrative prosesser og dokumentasjonspraksis i moderne organisasjoner
  • grunnleggende kunnskap om elektroniske sak-/arkivsystemer
  • gode kunnskaper om standarder for dokumentasjonsforvaltning og ledelsessystemer for dokumentasjon, samt om standarder for elektroniske sak-/arkivsystemer 
  • kunnskap om styring, evaluering og risikovurdering av arkiv- og dokumentasjonsforvaltningsløsninger inkl. arkivplan og internkontroll
  • gode kunnskaper om funksjonsanalyse og prosesskartlegging

  Mer informasjon vil du finne i emneplanen (student.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsform

  Arbeidsformene er nettbaserte forelesninger, nettbaserte diskusjoner, oppgaveløsning og selvstudium.

  Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten få godkjent tre arbeidskrav: En individuell oppgave og to gruppeoppgaver. 

 • Kostnader

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema