Enkeltemner på Handelshøyskolen (bachelornivå)

Enkeltemne bachelor

Flere av emnene ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og bachelorstudiet i administrasjon og ledelse kan tas som enkeltemner.

 • Søknadsprosess og opptakskrav

  Merk at det er en annen opptaksprosess til Facility Management (FM) i organisasjoner høsten 2020 enn øvrige enkeltemner ved Handelshøyskolen. Se studiepresentasjonen for dette emnet for mer informasjon. 

  Steg 1: Søk opptak som enkeltemnestudent

  Du søker først om å bli enkeltemnestudent ved Fakultet for samfunnsvitenskap via Søknadsweb . Pinkode lager du idet du logger deg på. Oppfyller du kravene, får du generelt opptak som enkeltemnestudent. Du får svar på din søknad på e-post.

  • Søknadsperiode for emner høsten 2020: 15. juni til 1. august. 
  • Søknadsperiode for emner våren 2021: 10. desember til 10. januar. 

  Steg 2: Meld deg opp til emner

  Etter at du har fått opptak, kan du melde deg opp til de emnene som er aktuelle for deg. Dette gjør du i Studentweb. Det er førstemann-til-mølla prinsippet som gjelder ved oppmelding, og emnet lukkes normalt når det er fullt. Melder du deg opp til flere emner, er det viktig at du prioriterer valgene dine. Du kan maksimalt få plass på tre emner.

  • Påmelding til emner høsten 2020 åpner 2. september klokken 12.00 og stenger senest 9. september. 
  • Påmelding til emner våren 2021 åpner 2. februar klokken 12.00 og stenger senest 9. februar. 

  Begrenset antall plasser

  Vær oppmerksom på at selv om du har fått generelt opptak som enkeltemnestudent, kan det være at du ikke får plass på emnet/emnene du ønsker, på grunn av begrenset antall plasser.

  Dersom du ikke skulle få plass på ønsket emne, kan du søke om plass som privatist dersom emnet også tilbys privatister.

  Opptakskrav

  For å kvalifisere for enkeltemneopptak må du ha generell studiekompetanse og oppfylle eventuelle fagkrav. Se planen for det enkelte emnet.

  Har du spørsmål? Kontakt infosenter-sam@oslomet.no.

 • Oversikt over emner høstsemesteret

  Høsten 2020 tilbys det nye emnet BALV3600: 

  Emnet gir en innføring i Facility Management (fasilitetsstyring, FM) som fagområde, der et klart formål er å forbedre menneskers livskvalitet i tillegg til det mer åpenbare – forbedre produktiviteten i kjernevirksomheten. Dette emnet inngår i bachelor i administrasjon og ledelse og årsstudium i organisasjon og ledelse, og er på 10 studiepoeng. 

  Se studiepresentasjonen for informasjon om opptak til dette emnet. 

  Enkeltemner fra bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

  Enkeltemner fra bachelorstudiet i administrasjon og ledelse

 • Oversikt over emner vårsemesteret

  • Enkeltemner som tilbys våren 2021 på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

   ØASØK2000 Mikroøkonomi II

   Emnet undervises på engelsk

   • Studiepoeng: 7,5 stp.
   • Studieår: 2. studieår
   • Semester: Vår
   • Antall plasser: 5

   ØAADM3200 Negotiations

   Emnet undervises på engelsk

   • Studiepoeng: 7,5
   • Studieår: 3. studieår
   • Semester: Vår
   • Antall plasser: 10

   ØAADM3300 Cross-Cultural Communication

   Emnet undervises på engelsk

   • Studiepoeng: 7,5
   • Studieår: 3. studieår
   • Semester: Vår
   • Antall plasser: 5

   ØABED3400 Management Control Systems

   Emnet undervises på engelsk

   • Studiepoeng: 7,5
   • Studieår: 3. studieår
   • Semester: Vår
   • Antall plasser: 5

   ØASØK3200 Økonomisk tenkning og økonomisk historie

   • Studiepoeng: 7,5
   • Studieår: 3. studieår
   • Semester: Vår
   • Antall plasser: 15
  • Enkeltemner som tilbys våren 2021 på bachelorstudiet i administrasjon og ledelse

   BALV3700 Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management (FM) 

   • Studiepoeng: 15 sp
   • Studieår: 3. studieår
   • Semester: Vår
   • Antall plasser: 25

  Våren 2021 tilbys det nye emnet BALV3700

  BALV3700 Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management (FM) (student.oslomet.no)

  I emnet gis studenten pedagogisk kompetanse til bruk for en ledelse for å kunne tilrettelegge for ressursutvikling og livslang læring hos medarbeiderne som produserer FM-tjenester. Emnet inngår i årsstudium i organisasjon og ledelse og er på 15 studiepoeng. 

  Her gjelder spesielle opptakskrav.

 • Kostnader

  Du betaler semesteravgift og kopiavgift, og får semesterkort som gir studentrabatter. Se mer informasjon om avgifter. (student.oslomet.no)

 • Hva får du som enkeltemnestudent?

  Som enkeltemnestudent har du samme rettigheter som alle andre studenter ved utdanningene våre. Du får adgangskort, tilgang til undervisningen og til den nettbaserte læringsplattformen Canvas, og kan få tilbakemelding fra faglærer på eventuelle arbeider gjennomført i emner.

 • Privatisteksamen

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema