Privatisteksamen på Handelshøyskolen

Her finner du oversikt over hvilke emner på Handelshøyskolen som er åpne for privatister.

Som privatist har du kun rett til å ta eksamen.

Du får ikke adgangskort, men kan delta på undervisning dersom det er plass i klasserommet. Du får heller ikke tilgang til læringsplattformen Canvas, som faglærere bruker til å legge ut notater og annen informasjon fra forelesningene på.

Privatister betaler en privatistavgift på 3000 kr per emne i tillegg til semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du en fullført bachelorgrad fra Handelshøyskolen eller Institutt for offentlig administrasjon og ledelse?

Da har du anledning til å ta opp eksamen i alle emner innen graden din som privatist – forutsatt at vurderingsformen er skriftlig skoleeksamen eller hjemmeeksamen av kort varighet, at vedkommende emne(r) ikke er utgått, at du har flere eksamensforsøk igjen, og at eventuelle tidligere godkjente arbeidskrav vurderes som fortsatt gyldige.