Privatisteksamen på Handelshøyskolen

Her finner du oversikt over hvilke emner på Handelshøyskolen som er åpne for privatister.

Som privatist har du kun rett til å ta eksamen.

Du får ikke adgangskort, men kan delta på undervisning dersom det er plass i klasserommet. Du får heller ikke tilgang til læringsplattformen Canvas , som faglærere bruker til å legge ut notater og annen informasjon fra forelesningene på. Privatister betaler en privatistavgift på 3000 kr per emne i tillegg til semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du en fullført bachelorgrad fra Handelshøyskolen eller Institutt for offentlig administrasjon og ledelse?

Da har du anledning til å ta opp eksamen i alle emner innen graden din som privatist, forutsatt at vedkommende emne(r) ikke er utgått, at du har flere eksamensforsøk igjen, og at eventuelle tidligere godkjente arbeidskrav vurderes som fortsatt gyldige.