Opptaksprøve for Master i entreprenørskap

Når du søker opptak til master i entreprenørskap, må du legge ved opptaksprøve som lastes opp i SøknadsWeb som PDF-vedlegg.

Opptakskravet til studiet er beskrevet på studiepresentasjonen.

Etter at du har registrert søknad om opptak i SøknadsWeb (fsweb.no) må du laste opp en opptaksprøve. Denne opptaksprøven er et dokument du selv må sette sammen og laste inn som vedlegg i PDF-format. Dersom du ikke legger ved en opptaksprøve vil du ikke bli vurdert for opptak. Fristen for å laste opp opptaksprøven er 20. april 2022. 

Opptaksprøven består av fire deler

Opptaksprøven er et dokument du laster opp i Søknadsweb som skal bestå av fire ulike deler. Du må svare på alle delene for at prøven skal bli vurdert. 

Del en: Personalia

I del en skal du legge ved følgende informasjon om deg selv: 

Del to: Din erfaring

Denne delen skal være på maksimalt 500 ord og skal inneholde følgende: 

Del tre: Spørsmål

Denne delen skal være på maksimalt 500 ord. I denne delen skal du reflektere over følgende spørsmål: 

Del fire: Case

Denne delen skal være på maksimalt 1000 ord.

Her skal du enten svare på case nummer en eller case nummer to.

Case nummer en:  

Se for deg en eldre person som bor alene. Personen er redd for å falle og ikke komme seg opp igjen. Kommunen som personen bor i ønsker å teste ut ulike løsninger slik at vedkommende raskt kan få assistanse hvis noe skjer. En idé er å utvikle et eget belte med fallsensor.  Du skal hjelpe kommunen med å definere problemet og å finne ut om dette er en god idé. Hvordan ville du gått frem?  

Case nummer to: 

Se for deg at flere restauranter i en stor by har satt seg som mål at innen år 2030 skal mesteparten av maten som blir servert være laget av bærekraftig mat. Det er også et mål at spisestedene ikke skal etterlate seg mye matsvinn og søppel. Du skal hjelpe disse restaurantene med å oppnå dette målet. Hvordan ville du gått frem?  

Eksempel på svar på opptaksprøven til master i entreprenørskap

Du finner et eksempel på hvordan opptaksprøven kan fylles ut her. 

Praktiske opplysninger om opptaksprøven: 

Spørsmål om opptaksprøven?

    Laster inn ...