Opptaksprøve for master i entreprenørskap

Master i entreprenørskap har opptaksprøve som du legger ved søknaden din.

Når du søker på master i entreprenørskap, laster du opp opptaksprøven som en egen PDF i Søknadsweb. Du lager og setter sammen dokumentet selv.

Hvis du ikke legger ved opptaksprøven, blir ikke søknaden din vurdert. Du må svare på alle fire delene for at prøven skal bli vurdert.

Prøven skal inneholde en oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annen relevant erfaring. Du må også svare på enkelte spørsmål og en case.

Del 1: Informasjon

I del en legger du inn følgende informasjon:

Del 2: Deg og din erfaring

Del to skal være på maksimalt 500 ord og skal inneholde:

Del 3: Spørsmål

Del tre skal være på maksimalt 500 ord. I denne delen skal du reflektere over følgende spørsmål:

Del 4: Case-oppgave

Del fire skal være på maksimalt 1000 ord, og du svarer på enten case 1 eller case 2.

Case 1

Se for deg at du har barn, eller passer på barn, og bor i en større by. Du har lyst til å finne en oversikt over alle lekeplasser og lekeområder du og barna kan besøke.

Informasjonen kan gjerne være via en app, men tenk på andre muligheter denne informasjonen kan være tilgjengelig på uten å bruke mobiltelefon.

Kommunen er også interessert i dette fordi de antar at lekeplasser og lekeområder ikke blir så ofte benyttet fordi folk ikke finner de. Hvordan går du frem?

Case 2

Se for deg at du har én uke på å løse et problem for en konkret målgruppe, der du bruker erfaring fra ditt fagområde (f.eks. teknologi, samfunnsfag, produktutvikling, helsefag, markedsføring).

Når uken er over skal du komme med forslag til løsning og presentere dette.

Hvordan legger du opp arbeidet denne uken, hva anser du som viktige fokusområder underveis og hvordan vil du presentere din løsning?

Praktiske opplysninger

Eksempel på hvordan opptaksprøven kan fylles ut.

Spørsmål om opptaksprøven?

    Laster inn ...